Kennisland publiceert onderzoek Burgerjournalistiek

OCW heeft KL gevraagd om te bekijken op welke manier de rol van burgerjournalistiek versterkt kan worden. 


  • Betrokken KL'ers
23 juni 2011

Op 17 juni maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Bijsterveldt de plannen van de regering ten aanzien van het mediabeleid bekend. Onderdeel van de brief waren ook nieuwsmedia en de journalistieke voorziening. Waar het vorige kabinet nog extra investeerde in het stimuleren van de innovatieve kracht van de journalistiek, zal innovatie na 2011 gewaarborgd moeten worden door het fonds – een fusie van het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Mediafonds. 

Om die innovatieve kracht te kunnen bestendigen zou er meer gekeken moeten worden naar burgerinitiatieven en grassroots-journalistiek, stimulering van het amateurveld en uitwisseling daarvan met het professionele journalistieke veld. Zo blijkt uit een verkennend onderzoek dat Kennisland uitvoerde naar burgerjournalistiek. 

Lees meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-publiceert-verkennend-onderzoek-naar-burgerjournalisti/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-publiceert-verkennend-onderzoek-naar-burgerjournalisti/