Expeditie 2020: studenten ontwerpen de lerarenopleiding van de toekomst

De Expeditie gaat van start in september 2011 en studenten kunnen zich tot 9 september inschrijven.


  • Betrokken KL'ers
5 juli 2011

Kennisland organiseert de Expeditie 2020 samen met de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht (HU). Dit programma is bedoeld voor excellente studenten van de HU, om samen op zoek te gaan naar de lerarenopleiding van de toekomst.

Het wordt een reis van zo’n acht maanden waarin studenten, gesteund door externe deskundigen, docenten en bestuurders, een ontwerp maken voor de lerarenopleiding van de toekomst en vernieuwende bewegingen binnen de huidige lerarenopleiding zullen versterken.

Expeditie 2020 is voor gemotiveerde studenten die niet alleen kennis consumeren, maar ook een onbedwingbare drang hebben om de wereld om zich heen mede vorm te geven, te veranderen en te verbeteren. De Expeditie gaat van start in september 2011 en studenten kunnen zich tot 9 september inschrijven door een motivatie te sturen naar info@kennisland.nl.

Lees meer en download de flyer.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/expeditie-2020-studenten-ontwerpen-de-lerarenopleiding-van-de-toe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/expeditie-2020-studenten-ontwerpen-de-lerarenopleiding-van-de-toe/