Kennisland Social Innovation Safari 2011: Vonken van vernieuwing

27 deelnemers (de Tijgers) trokken erop uit om Nederland slimmer te maken tijdens de derde Social Safari.


  • Betrokken KL'ers
28 juli 2011

Vorige week trokken 27 deelnemers (de Tijgers) erop uit om Nederland slimmer te maken tijdens onze derde Social Innovation Safari. Ze ontwierpen onder andere een ‘pratend plein’ waardoor overlast en onveiligheid in de stad kan worden tegengegaan en een nieuw platform om burgerinitiatieven in de politiek te stimuleren. Verder kwamen de Tijgers met een advies voor Stichting Doen om hun sociale impact te vergroten door naast financiering meer te investeren in het bouwen van lerende communities. Het Stedelijk Museum zou, als het z’n publieke bereik wil vergroten, voor een open model moeten gaan en ABC Onderwijsadviseurs kunnen leraren ondersteunen bij de invoering van passend onderwijs door een netwerk van leraren te organiseren, innovaties te stimuleren en een eigen school te ontwikkelen, aldus de deelnemers. Op 22 juli presenteerden ze in Hannekes Boom de resultaten van een week Safari aan de opdrachtgevers en het publiek. De Tijgers hebben niet alleen plannen ontwikkeld, maar ook eerste stappen gezet met behulp van prototyping-technieken. Het was een inspirerende bijeenkomst. 

Bekijk de foto's

Twitter: #socialsafari11

27 Innovators uit 12 verschillende landen (van Egypte tot Brazilië) met de meest uiteenlopende achtergronden (politicoloog, ontwerper, financieel analist, Tweede Kamerlid, etc.) namen deel aan de Safari. Ze werkten een week lang aan 5 maatschappelijke vraagstukken ingediend door ABC Onderwijsadviseurs, Stichting Doen, Gemeente Amsterdam, NetwerkDemocratie en het Stedelijk Museum. Het waren complexe vraagstukken zoals: Wat is er nodig om leraren te ondersteunen bij de transitie naar passend onderwijs? Hoe kan het Stedelijk Museum een groter publiek aantrekken? Hoe kun je overlast en onveiligheid tegengaan in het stadse nachtleven? Hoe kan Stichting Doen zijn sociale impact vergroten? Wat is er voor nodig om burgerparticipatie in de politiek te stimuleren? Het zijn cases die niet op te lossen zijn door ‘quick fixes’, maar vragen om duurzame oplossingen. Cases die niet alleen vragen om technologische innovaties of instrumentele oplossingen maar juist om sociale innovatie.

Drukke week

Op zondagavond kwam de groep bijeen bij Kennisland en leerde iedereen elkaar en het programma kennen. Een heuse Safari-kroegentocht zette de toon. Op maandag maakten we een rondgang langs de opdrachtgevers. Zo kregen we uitleg van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, politieagenten en horecaondernemers bij de Gemeente Amsterdam, bezochten we Stichting Doen en kregen we een presentatie van Margriet Schavemaker, hoofd collectie van het Stedelijk Museum. Op dinsdag gingen de groepen na input over sociale innovatie, prototyping en het bouwen van communities aan de slag. ’s Avonds werden de nieuwe oplossingenrichtingen en praktijkinterventies al voor een expertpanel gepresenteerd waarna de ‘24 uurs-opdracht’ van start ging. Woensdag was de dag van de actie. Er vond een gesprek met leraren plaats, er werden bij Doen successen gevierd, toeristen werden op straat geïnterviewd over het profiel van het Stedelijk en het Rembrandtplein veranderde in een ‘Talking Square’ waar mensen hun hart konden ophangen, konden twitteren (#talkingsquare) en er in zithoekjes nieuwe conversaties plaatsvonden. Op donderdag werden alle inzichten vanuit het oefenen in de praktijk bijeen gebracht en werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de publieke presentaties op vrijdag bij Hannekes Boom.

Benut het sociaal kapitaal

Alle opdrachtgevers waren enthousiast over de bruikbare nieuwe inzichten, nieuwe oplossingsrichtingen en eerste stappen, opgeleverd door deelnemers die zich belangeloos een week van hun leven hebben ingezet voor de maatschappij. Behalve de inhoudelijke opbrengsten die veel handvatten bevatten waar de organisaties zelf mee verder kunnen, leert de Safari ons dat er heel veel onbenut sociaal kapitaal aanwezig is onze samenleving. Bij de leraren, de museumbezoekers, de jongeren die zich hebben georganiseerd in de Blikopeners, bij burgers en natuurlijk bij de Tijgers zelf! 

De belangrijkste opgave voor de komende tijd wordt dan ook uit te vinden wat er voor nodig is om dit aanwezige kapitaal te benutten en om te zetten tot daadwerkelijke duurzame resultaten. De Social Safari geeft in ieder geval aan dat het loont om communities te smeden waarin er voldoende variatie is, dat denken en doen hand in hand moeten gaan en dat je vonken van vernieuwing kunt creëren door nieuwe visies te ontwikkelen en passies aan te wakkeren.

De Kennisland Social Innovation Safari is georganiseerd door Kennisland, in samenwerking met Corline van Es en Kwela Hermanns.

Lees ook op Scienceguide dit interessante artikel over de Social Safari 2011 en dit interview met één van de Tijgers.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/social-safari-2011-vonken-van-vernieuwing/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/social-safari-2011-vonken-van-vernieuwing/