Nieuwe medewerkers: Fien en Ferry

We willen graag twee nieuwe Kennislanders aan jullie voorstellen: Fien Hebly en Ferry Nagel. Ferry’s kracht is het zien van kansen voor mensen die vooruitgang het hardst nodig hebben. De innovaties en ideeën bestaan vaak al, wat er nodig is zijn partijen en netwerken die dit samen verder brengen. Daar zet hij zich voor in. Fien ontwart graag verschillende perspectieven, verhalen en werkelijkheden om een zo holistisch mogelijk beeld te krijgen van onze samenleving en haar mechanismen. 


header_img
Fien Hebly en Ferry Nagel

Nieuwe medewerkers Fien Hebly en Ferry Nagel

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
Nieuwe medewerkers Fien Hebly en Ferry Nagel
2 maart 2020

Ferry is adviseur zorginnovatie++ZorginnovatieLees hier meer over wat KL allemaal doet aan vernieuwing van de zorgsector. bij Kennisland. Hij ziet de zorg als een sector met mensen die je helpen bij het herpakken van de regie over je leven. Zelf je leven inrichten is een wezenlijk onderdeel van wie je bent. Zorgprofessionals die dit mogelijk maken, verdienen een systeem dat voor hen werkt in plaats van andersom. Ferry streeft na dat alle innovaties en samenwerkingen in de zorg bijdragen aan betere zorg. Hij brengt partijen en ideeën bij elkaar en bouwt samen aan vooruitgang.

Hij studeerde politicologie en werkte hiervoor bij onder andere het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. De overstap naar Kennisland maakte Ferry omdat hij niet alleen de goede voorbeelden wil bespreken; hij wil zelf aan de slag. Hij ervaart nu in de praktijk hoe vooruitgang werkt. 

Lees hier meer over Ferry.

Fien werkt als adviseur stedelijke vernieuwing++Stedelijke vernieuwingLees hier meer over wat KL allemaal doet aan stedelijke vernieuwing. en zorgvernieuwing. Ze veert op van sociale vraagstukken en houdt van de kritische vragen die daarbij horen. Op zoek naar antwoorden luistert ze het liefst naar verhalen van anderen, “want wat ik vooral weet, is dat er nog zoveel is dat we niet weten.”

Ze werkte hiervoor in het onderwijs met leerlingen met een leerachterstand en later als groepsdocent in het praktijkonderwijs. Ze studeerde Arabische taal en cultuur en Sociologie

Lees hier meer over Fien.

We zijn heel blij dat Fien en Ferry ons team versterken. Je gaat zeker nog meer van ze horen!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-fien-en-ferry/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-fien-en-ferry/