Opbrengsten vier jaar Innovatie- Impuls Onderwijs voor iedereen beschikbaar

Tijdens vier jaar InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) hebben maar liefst 150 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs deelgenomen aan vijf innovatieve experimenten die ontwikkeld zijn in en door scholen. Nu is het tijd om de opbrengsten hiervan voor het grote publiek beschikbaar te stellen.


9 februari 2015

Tijdens vier jaar InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) hebben maar liefst 150 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs deelgenomen aan vijf innovatieve experimenten die ontwikkeld zijn in en door scholen. Nu is het tijd om de opbrengsten hiervan voor het grote publiek beschikbaar te stellen. Zo zijn er in samenwerking met Leraar24 in totaal zes dossiers met 24 video’s en enkele artikelen beschikbaar gemaakt. Het kwalitatieve onderzoek van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam over onderwijsvernieuwing vind je in de publicatie ’Impulsen voor vernieuwend onderwijs’.

Per 1 januari zijn de IIO Experimenten formeel afgelopen, maar scholen kunnen nog wel ondersteuning krijgen binnen het traject IIO op Maat. Daarin begeleiden CAOP en Kennisland scholen bij het veranderen en vernieuwen van de onderwijspraktijk, onder andere via de Innovatiebrigade++InnovatiebrigadeLees hier meer over de Innovatiebrigade en wat die voor je school kan betekenen.. De opgedane kennis uit de vijf experimenten biedt handvatten en inspiratie voor scholen en docenten die met soortgelijke vraagstukken worstelen, en het eigen onderwijs op een andere manier vorm willen geven. Deze vraagstukken raken allemaal aan actuele thema’s zoals krimp, werkdruk, differentiëren en klassendoorbrekend werken.

Het kennismateriaal van de vijf experimenten Slimfit, Onderwijsteams, Leerlingen voor Leerlingen, E-klas en Pal-studenten en Videolessen is hier te vinden op de website van Leraar24.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/opbrengsten-vier-jaar-innovatieimpuls-onderwijs-voor-iedereen-beschikbaar/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/opbrengsten-vier-jaar-innovatieimpuls-onderwijs-voor-iedereen-beschikbaar/