Alternatieve regeringscoalities onthuld

  5 januari 2010

  De boulevardblaadjes worden overbodig. Vanaf vandaag staan de profielen van ‘onze’ 150 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer online op www.150volksvertegenwoordigers.nl De site, mogelijk gemaakt door de Digitale Pioniersregeling, geeft van alle Tweede Kamerleden een veelzijdig profiel. Niet alleen politieke voorkeuren of standpunten kunnen worden opgespoord, maar ook de betere huis-tuin-en-keukenweetjes zoals favoriete voetbalclub, eetgewoonten en rookgedrag.

  Bij KL hebben we meteen de proef op de som genomen, en gekeken welke mogelijke alternatieve fracties en meerheidscoalities er op basis van die kenmerken mogelijk zijn. Hieronder de zetelverdeling op basis van rokers versus niet-rokers. Een coalitie van rokers, sigarenrokers en de eenmansfractie van de gelegenheidsroker haalt geen meerderheid, zelfs niet als de 24 kamerleden met een onbekend rookgedrag zouden aanschuiven. Sterker nog, de niet-rokers hebben niet alleen de absolute meerderheid, maar beschikken zelfs over een tweederde meerderheid. Comfortabel regeren voor de niet-rokers!

  Een coalitie samenstellen op basis van favoriete voetbalclub lijkt helemaal geen gemakkelijke opgave. De ‘grote drie’ van wie verwacht mag worden dat ze weinig zin zullen hebben om met elkaar te gaan regeren, halen bij lange na ook geen meerderheid. De coalitie zal moeten komen uit een regenboogcoalitie of een coalitie van de grote fractie die helemaal niets met voetbal op heeft, aangevuld met een of meerdere supportersfracties. Een hopeloze zaak.

  Een veel gunstiger beeld voor regeringsvorming vertoont de Kamer ingedeeld naar muziekvoorkeur. Er is een hele grote middenfractie (63 zetels) met een brede muzieksmaak. Die zal makkelijk in onderhandeling treden met een van de andere fracties: bijvoorbeeld de fractie pop (30 zetels) of de fractie klassiek (27 zetels). Die twee laatste zullen met elkaar waarschijnlijk niet zo snel een akkoord sluiten. Wie weet dat fractie Jazz echter ook nog een rol kan spelen. Of een van de kleine fracties (bijvoorbeeld Volksmuziek of Gospel) een serieuze inbreng kan hebben, valt zeer te betwijfelen.

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/alternatieve-regeringscoalities-onthuld/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/alternatieve-regeringscoalities-onthuld/