Creatieve verdienmodellen @ Matching Cultuur en Economie

22 november 2011

Kennisland heeft vandaag twee presentaties op het tweede Jaarcongres Cultuur en Economie. Naast een eerste blik op de resultaten van de Creative Challenge Call presenteert Martijn Arnoldus manieren om in de creatieve industrie geld te verdienen.

Intellectueel Eigendom (IP) wordt vaak genoemd als één van de meest succesvolle manieren op geld te verdienen in de creatieve industrie. Maar daarnaast kun je ook binnenlopen op reputatie. Alhoewel de schaapjes op het droge krijgen in de creatieve industrie hard werken is.

Eerst maar eens een blik op de waardeketen binnen de creatieve industrie. Het begint allemaal met talent (je vaardigheden, de kennis die je hebt en expertise). Dat talent kan de creatieve ondernemer brengen tot de realisatie van een product, dat zowel immaterieel (beleving) en/of fysiek kan zijn.

In schema levert dit de volgende middelen om aan creativiteit te verdienen:

Talent -> Product -> Intellectueel Eigendom -> Reputatie

Dat leidt tot twee modellen: Creatief Eigendom en Creatief Eigenaar, die elkaar niet per definitie uitsluiten. De effecten van intellectueel eigendom en reputatie op inkomsten zien er als volgt uit:

Een erg beknopte weergave. In de loop van dit jaar presenteert Kennisland de uitkomsten van haar onderzoek. Tot die tijd kan voor meer informatie over Creatieve Verdienmodellen contact opgenomen met Martijn Arnoldus.

Auteur: Joanne van den Eijnden

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/creatieve-verdienmodellen-matching-cultuur-en-economie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/creatieve-verdienmodellen-matching-cultuur-en-economie/