Geen eigen DigiD? Leen er dan één!

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

De Belastingdienst en de helpdesk van DigiD raden mensen die op het nippertje nog hun belastingaangifte moeten indienen en nog geen DigiD hebben aan om een DigiD van iemand te lenen! Dit onthutsende bericht staat vanmorgen in NRC Next. Woordvoerders van beide organisaties hebben het bericht bevestigd, maar laten weten dat dit advies inmiddels niet meer gegeven wordt. Het advies was bedoeld om de vijf dagen die het duurt om een DigiD aan te vragen, te omzeilen.

Onbegrijpelijk dat dit advies wordt gegeven bij de Belastingdienst. Nog onbegrijpelijker is het dat DigiD zelf dit advies geeft. Tijden is er gesleuteld aan een waterdicht digitaal identificatiemiddel om gebruik te maken van producten of diensten van de overheid. Overal wordt benadrukt toch vooral je DigiD geheim te houden. Zeker nu DigiD toegang biedt tot een groot aantal publieke organisaties. Je leent je paspoort toch ook niet uit?

Bovendien is er een uitgebreide promotiecampagne geweest voor DigiD en heeft de Belastingdienst bij de aangifte vorig jaar al laten weten dat elektronische aangifte dit jaar alleen nog maar met DigiD mogelijk zou zijn. En we hebben al vijf dagen uitstel gekregen van de Belastingdienst vanwege de stakingen….

Wie zou er op het onzalige idee gekomen zijn om DigiD’s te gaan lenen?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/geen-eigen-digid-leen-er-dan-een/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/geen-eigen-digid-leen-er-dan-een/