Innovatieplatform is niet tevreden

19 september 2011

Auteur: Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Drie leden van het innovatieplatform (IP) – Robbert Dijkgraaf, Gerard Kleisterlee en Alexander Rinnooy Kan – hebben in opdracht van het platform de eerste jaarlijks terugkerende evaluatie gemaakt van de Kennisinvesteringsagenda (KIA). Een eerlijk en duidelijk verhaal is het geworden, maar het doet wel pijn. “De weg naar Nederland als Kennisland in 2016 heeft nog geen groene golf, teveel stoplichten staan op oranje of zelfs op rood”, aldus Alexander Rinnooy Kan.

Rinnooy Kan doelt op de indicatoren van de Kennisinvesteringsagenda. Drie indicatoren van de KIA staan op groen, 9 op oranje en 8 op rood. Robbert Dijkgraaf: “Er zijn goede intenties voor de kenniseconomie, maar wij zien dit onvoldoende terug in het kabinetsbeleid.” Er moeten meer acties en investeringen komen in een beter opgeleide beroepsbevolking, versterking van de kennisbasis en innovatief ondernemerschap. Publieke investeringen blijven achter bij de KIA en ook de private investeringen moeten omhoog. De omzet uit innovatie bij zowel de industrie als de dienstensector loopt zelfs terug. Geen hoopgevend beeld, en om te schamen dat zoveel indicatoren op rood of oranje staan. Het valt te prijzen dat het IP dit zo open en eerlijk naar voren brengt. Hopelijk dat het een stimulans is voor kabinet, bedrijfsleven en kennisinstellingen om serieus werk te maken van alle ambities. De evaluatie is hier te vinden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/innovatieplatform-is-niet-tevreden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/innovatieplatform-is-niet-tevreden/