Keuzevakkengids online in september

4 januari 2010

De Keuzevakkengids gaat aanstaande september van start. Uit de afgeronde pilot is gebleken dat er onder de deelnemende instellingen voldoende draagvlak is voor concrete implementatie.

De online keuzevakkengids is van grote betekenis voor de realisering van het leerrechtenconcept. Initiatiefnemer Frank Kresin op ScienceGuide.nl: ‘Studenten zien maar een miniem deel van het aanbod van keuzevakken in Nederland, namelijk dat van hun eigen faculteit of instelling. Dit beperkt de mogelijkheden van studenten enorm.’ KL heeft dit project de afgelopen jaren advies gegeven waar mogelijk. Lees verder op  www.keuzevakkengids.nl

Auteur: Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/keuzevakkengids-online-in-september/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/keuzevakkengids-online-in-september/