Kennisnet steunt wikipedia

4 januari 2010

Kennisnet en Wikipedia hebben deze week laten weten te gaan samenwerken. Reden: het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs kan niet meer zonder de Nederlandse versie van de gratis encyclopedie. Kennisnet stelt onder meer apparatuur beschikbaar. Docenten en leerlingen worden aangemoedigd om mee te gaan editen.

Hiermee komen andere mooie toepassingen in het verschiet. Alle content op wikipedia.nl wordt gepubliceerd onder een Creative Commons licentie, zodat leerlingen en docenten er vrij gebruik van kunnen maken. Veel leraren werken nu mee aan het verbeteren van onderwijsmethodes, uitgebracht door grote uitgevers, al dan niet betaald. Als zij hun aanvullingen ook op Wikipedia.nl zouden ontsluiten zouden ze ten eerste weten dat iedereen erbij kan en zonodig veranderen en ten tweede dat de informatie voor altijd vrij beschikbaar blijft. Een droom van KL komt daarmee weer dichterbij: gratis lesmateriaal, door iedereen te gebruiken, en continu scherp gehouden door een enthousiaste groep leraren.

Tot slot nog een opmerking, bij KL gebruiken we nu een jaar dezelfde wikisoftware die Wikipedia gebruik, Mediawiki, naar volle tevredenheid. Een wiki is een ideale tool om informatie te delen waar gebruikers snel bij moeten kunnen, informatie die veranderlijk van aard is en voor het snel opzetten van een brainstorm pagina over wat voor onderwerp dan ook.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kennisnet-steunt-wikipedia/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kennisnet-steunt-wikipedia/