Manifest Fixing the Future

19 september 2011

Auteur: Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Overheden door heel Europa zijn druk bezig met het nemen van maatregelen om de crisis te bestrijden. Maar nemen ze ook de goede maatregelen? Een groep maatschappelijke vernieuwers vindt van niet. Kennisland is een van hen. Zij presenteren het manifest Fixing the Future, een oproep aan de leiders van Europa om nu vooral te investeren in de toekomst. Via de website kun je het manifest lezen, ondertekenen, doorsturen of je reactie geven.

Teveel crisismaatregelen zijn gericht op het enkel herstellen van fouten uit het verleden (de banken) of het steunen van traditionele sectoren (bv. de sloopregeling voor auto’s). Te weinig investeren we in de toekomst, zo stellen de opstellers. Zonde, want al dat geld kunnen we maar een keer uitgeven. En als we dat niet verstandig doen, zijn we het straks kwijt en is er geen ruimte meer om te investeren in zaken die voor de toekomst van belang zijn. We beleven nu immers niet alleen een crisis, maar een fundamentele transformatie van economie en samenleving. Principes waar de leiders van Europa zich bij het nemen van crisismaatregelen aan zouden moeten committeren zijn daarom onder meer: Focus op lange termijn uitdagingen (als klimaat en vergrijzing), geef prioriteit aan nieuwe sectoren met potentie voor groei (bv. creatieve industrie), zet in op innovatie, steun ondernemerschap en leer snel wat wel en niet werkt.

Tijdens de SIX Summer School on Social Innovation (15-17 juli 2009) werd deze nieuwe campagne gelanceerd. Initiatiefnemers zijn Geoff Mulgan (Young Foundation), Diogo Vasconcelos (Cisco), Joeri van den Steenhoven (Kennisland). William Stevens (Europe Unlimited) en Ann Mettler (Lisbon Council). Inmiddels hebben vele ondertekenaars zich aangesloten en verspreidt het manifest zich door heel Europa. We hopen op je steun!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/manifest-fixing-the-future/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/manifest-fixing-the-future/