Talent is welkom in Nederland

5 januari 2010

Getalenteerde en hooggekwalificeerde migranten kunnen binnenkort rekenen op een soepeler toelatingsbeleid. Het kabinet, dat hierover vandaag besluit, onderkent dat er nog te veel knelpunten zijn bij de internationale uitwisseling van getalenteerde studenten en hooggekwalificeerde werknemers.

‘Nederland heeft kennismigranten nodig’, beklemtoonde Brinkhorst gisteren in de Tweede Kamer. ‘Daarom moeten wij de belemmeringen voor hen wegnemen.’

Buitenlandse studenten en assistenten- en onderzoekers-in-opleiding zullen straks eenvoudiger een (tijdelijke) verblijfsvergunning kunnen krijgen. Dat geldt ook voor veelbelovende buitenlandse stagiaires en voor studenten geneeskunde die in Nederland als co-assistent aan de slag willen.

Buitenlandse ondernemers die in Nederland een bedrijf willen beginnen, mogen eveneens rekenen op snellere behandeling van hun visumaanvragen.

Auteur: Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/talent-is-welkom-in-nederland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/talent-is-welkom-in-nederland/