The Network Effect Budapest

19 september 2011

Auteur: Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Deze dagen zit ik in Budapest bij The Network Effect. Deze bijeenkomst van de British Council brengt jonge leiders uit heel Europa bijeen. Ik was erbij in Stockholm (2005) en KL was mede-organisator van de Amsterdamse editie in 2006. Het is dus een warm bad met oude bekenden maar ook nieuwe gezichten, met name uit Oost-Europa. En een forse Nederlandse delegatie, met o.m. Joris Luyendijk, Naema Tahir, Yvonne Zonderop, Tessa Boerman, Farid Tabarki en ik.

Woensdagmiddag werd de bijeenkomst geopend met een algemeen debat over het centrale thema: de relatie tussen identiteit en cultuur. Tommi Laitiio had hiervoor een scherpe discussiepaper geschreven (ook te vinden op website). Hij is een Finse journalist die in Amsterdam woont en geen onbekende van KL want in 2003 spreker op de eerste Dag van de Kenniseconomie. In zijn paper beschrijft hij hoe we onze identiteit onder invloed van globalisering en technologie vormen aan de hand van media en merken terwijl er veel verwarring is over etnische en nationale identiteit. Het roept interessante vragen op. Wat is de rol van commercie in relatie tot identiteit? Hoe zorgen we voor publieke domeinen waar mensen hun identiteit kunnen vormen en manifesteren?Wat is de rol van traditionele instituties als familie en natiestaat?

Maar het debat gaat al snel over Europa. Is de EU meer dan economische samenwerkingsproject? Is er een Europese identiteit? In ieder geval bleek vandaag weer dat de er volop Oost-Europese staten zijn die graag lid van willen worden van de EU. Maar wat is Europa dan? ‘s Avonds volgt een diner en erna met een groep naar de Castro Club, een jazzbar vol jonge Hongaren. Aldaar komt het debat pas goed op gang….

Meer volgt.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/the-network-effect-budapest/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/the-network-effect-budapest/