Voorstel voor één-loket-wet bij Tweede Kamer

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Vorige week is bij de Tweede Kamer een voorstel voor de Wet samenhangende besluiten Awb ingediend. Deze regeling zou de verbetering van dienstverlening van publieke organisatie aan burgers en ondernemers moeten bevorderen. De wet is bedoeld voor situaties waar nog geen coördinatie – zoals bijvoorbeeld bij de integrale horecavergunning of de omgevingsvergunning – plaatsvindt. De één-loket-wet moet dan voor samenhang in de besluitvorming en procedures zorgen.

De Wet samenhangende besluiten legt niet alleen samenwerking op, maar wil ook een ‘inlichtingsverplichting’ voorschrijven. Burgers of ondernemers die een aanvraag voor een vergunning of een subsidie indienen moeten optimaal ingelicht worden over de complete procedure van alle betrokken instanties gezamenlijk.

Dit klinkt goed. Er wordt veel gedaan aan samenwerking van publieke organisaties en samenvoegen van procedures, maar er zijn en blijven altijd ‘zwarte gaten’. Hopelijk neemt de Tweede Kamer het voorstel over.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/voorstel-voor-een-loket-wet-bij-tweede-kamer/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/voorstel-voor-een-loket-wet-bij-tweede-kamer/