Kennisland Social Innovation Safari 2011

Internationale 'summer school' voor iedereen die wil ervaren hoe je een land slimmer maakt. 


2011 - 69

Van zondag 17 tot en met vrijdag 22 juli 2011 organiseert Kennisland opnieuw een Safari: een internationale ‘summer school’ voor iedereen die wil ervaren hoe je een land slimmer maakt.

De Kennisland Social Innovation Safari is een vijfdaags programma waarin een groep van ongeveer 30 sociale innovators aan de slag gaat met lokale maatschappelijke vraagstukken. We verkennen maatschappelijk relevante thema’s als transparantie en democratie, sociale cohesie en arbeidsparticipatie.

In groepen ontwikkel en realiseer je interventies die sociale innovatie genereren. Je wordt bijgestaan door KL’ers, experts in ons netwerk en 12 jaar Kennisland-ervaring. We werken vanuit ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam, maar natuurlijk ook op locatie.

De week eindigt met een openbare bijeenkomst waar we de resultaten presenteren aan alle deelnemers, de opdrachtgevers en mensen uit ons netwerk.

Download de flyer

Op de Business School in Porto (Portugal) ging Chris samen met professor Filipe Santos, directeur van de Social Entrepreneurship Department van INSEAD, in op de kansen die ‘citizen driven innovation’ kan bieden. En hoe KL die probeert te realiseren door een vernieuwingsbeweging van onderop te stimuleren. De KL Social Innovation Safari speelt een hoofdrol.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kl-sociale-safari-2011/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kl-sociale-safari-2011/