Sociale Innovatie Netwerk Nederland (SINN)

De frontrunners in sociale innovatie komen bijeen om de krachten te bundelen.


2012 - 2013

De noodzaak voor sociale innovatie wordt steeds groter en het thema is ook opgepakt in de Europese beleidsagenda. Daarom leek het Kennisland en Waag Society hoog tijd om de frontrunners in Nederland op dit terrein bijeen te halen om te zien of de krachten gebundeld kunnen worden. Om deze reden is het Sociale Innovatie Netwerk Nederland (SINN) opgestart, een netwerk om van en met elkaar te leren, om kennis uit te wisselen en om sociale innovatie ook op de Nederlandse beleidsagenda te krijgen.

Chris Sigaloff, één van de initiatiefnemers van SINN en voorzitter van Kennisland: “Nederland loopt achter als het gaat om sociale innovatie. We lopen bijvoorbeeld aan tegen remmende wet- en regelgeving en een gebrek aan stimuleringsfondsen. Er zijn grote maatschappelijke uitdagingen, van werkgelegenheid en educatie tot zorg. Maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen vragen om nieuwe strategieën, concepten en ideeën. We noemen dit ook wel ‘wicked problems’. Dit zijn problemen die zich niet met vooraf gedefinieerde procedures laten oplossen. We kunnen deze problemen te lijf gaan met sociale innovatie.

Willen we als Nederland een inhaalslag maken, dan is verandering nodig. SINN wil hier als netwerk aan bijdragen door ervaringen over sociale innovatie te delen, kennis te genereren, samen te werken en actief te lobbyen om sociale innovatie in Nederland te versnellen.”

Een vertrekpunt voor SINN is het Sociale Innovatie Manifest. Het manifest is een work in progress en zal de komende maanden worden aangescherpt.

Verder vinden er Social Innovation Meet Ups plaats in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Zo kwamen op 14 november 2012 ruim 100 mensen bijeen in Pakhuis de Zwijger en op 29 januari 2013 ruim 200 mensen. Op 15 april vond de derde SI Meet Up plaats en op 25 april een grote editie ‘Exploring Labs for Social Change’. Op 11 juni ging Meetup #5 over vertrouwen, lees hier een verslag.

Elke Meet Up richt zich op een ander facet van sociale innovatie maar op alle avonden staan energie, inspiratie en het maken van nieuwe contacten centraal.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/sociale-innovatie-netwerk-nederland-sinn/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/sociale-innovatie-netwerk-nederland-sinn/