e-Brief ‘Businessmodel innovatie in de culturele sector’

Een handreiking voor culturele instellingen die hun businessmodel willen innoveren of op zoek zijn naar alternatieve verdienmodellen.

Download
Publicatie
22 april 2011

De e-brief ‘Businessmodel innovatie in de culturele sector’ is een handreiking voor culturele instellingen die hun businessmodel willen innoveren of op zoek zijn naar alternatieve verdienmodellen voor het realiseren van hun missie op cultureel gebied.

Kennisland werkt samen met De Baak en Mediamatic aan het kennisprogramma Innovatie Cultuuruitingen (voorheen Make Love Not Art). In dit kennisprogramma wordt gewerkt aan het waarborgen van de positie van kunst en cultuur in de samenleving. Om deze positie te verstevigen is vernieuwing nodig. Tijdens het kennisprogramma wordt inspiratie en ondersteuning geboden om tot nieuwe mogelijkheden te komen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/e-brief-businessmodel-innovatie-in-de-culturele-sector/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/e-brief-businessmodel-innovatie-in-de-culturele-sector/