KL Portfolio 2019

KL onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang. Dit doen we door het lerend en vernieuwend vermogen van de samenleving te vergroten. We streven naar een wereld waarin systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. Waarin iedereen meeprofiteert, in plaats van alleen de happy few. We werken aan een samenleving die inclusief en duurzaam is in alle opzichten. Bekijk in KL Portfolio 2019 wat we het afgelopen jaar bereikt hebben voor de samenleving en wat onze ambities voor 2020 zijn.

header_img
Stationsplein met tram

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

27 februari 2020

Bij Kennisland leren we in de praktijk en passen we wat we leren toe om die praktijk te verbeteren. Vervolgens delen we de opbrengsten omdat we vinden dat de hele samenleving zulke oplossingen moet kunnen gebruiken. Met nieuwe concepten, strategieën, leerprogramma’s, methodes en lerende netwerken zorgen we – niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk – voor maatschappelijke vooruitgang.

Bekijk in KL Portfolio 2019++JaarverslagJe zou het een jaarverslag kunnen noemen, maar wij noemen het: KL Portfolio 2019. Bekijk hier eerdere edities. wat we het afgelopen jaar bereikt hebben voor de samenleving en wat onze ambities voor 2020 zijn.

Doe je met ons mee?Met nieuwe concepten, strategieën, leerprogramma’s, methodes en lerende netwerken zorgen we – niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk – voor maatschappelijke vooruitgang.

Kennisland:

  • ontwerpt experimenten en aanpakken en blijft deze continu testen en doorontwikkelen;
  • combineert lessen uit de praktijk met wetenschappelijke kennis en eigen inzichten;
  • smeedt onalledaagse partnerschappen en bouwt aan nieuwe bewegingen en lerende gemeenschappen;
  • werkt top-down én bottom-up met mensen die vanuit uiteenlopende rollen betrokken zijn bij een vraagstuk;
  • besteedt in het bijzonder aandacht aan perspectieven die niet vanzelfsprekend gehoord worden;
  • levert munitie aan vernieuwers, veranderaars en dromers.

 

Bekijk portfolio

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kl-portfolio-2019/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kl-portfolio-2019/