.NL, tien jaar ICT en samenleving

Boek over tien jaar ICT en samenleving, met o.m. initiatieven als Digitale Trapvelden en Digitale Pioniers.

Download
Publicatie
01 januari 2006

Originele publicatiedatum: 2004

De periode 1994 – 2004 was een tijd van fascinatie en verwondering. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is in deze periode doorgedrongen tot in elke vezel van de samenleving. In bijna elk huis, op bijna elke werkplek staat een computer met een internetverbinding. Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon en steeds vaker ook een digitale camera. Hoe heeft ICT deze plek in de samenleving veroverd? Wat hebben de overheid en andere maatschappelijke actoren daar aan bijgedragen? En hoe zal dat in de toekomst gaan? Dat zijn de centrale vragen van deze publicatie.

De publicatie ‘.nl, tien jaar ICT en samenleving’ blikt terug op tien jaar ICT en samenleving. Er is gekeken naar het beleid dat de overheid heeft gevoerd en een aantal experimenten die hebben plaats gevonden: Digitale Trapvelden, Digitale Broedplaatsen en Digitale Pioniers. De blik van het boek is ook op de toekomst gericht. Want het is een misvatting te denken dat de opmars van ICT voorbij is. We zitten namelijk nog middenin deze opmars, die soms van even stormachtige aard is als in de jaren negentig. Dat levert volop nieuwe uitdagingen op voor de komende jaren.

Deze publicatie is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke dimensie van ICT. Bestuurders en beleidsmakers biedt het handvatten voor het ontwikkelen van beleid en strategie in de komende jaren. Maar dit boek biedt iedereen die aan de slag wil om met de inzet van ICT de samenleving te versterken waardevolle lessen uit het verleden en inspiratie voor de toekomst.

De publicatie is een samenwerking tussen Ministerie BZK, Kenniscentrum Grote Steden en Nederland Kennisland. De publicatie is tot stand gekomen onder redactie van Joeri van den Steenhoven, die ook de algemene hoofdstukken voor zijn rekening nam.

Partners: Ministerie BZK, Nicis Institute

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/nl-tien-jaar-ict-en-samenleving/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/nl-tien-jaar-ict-en-samenleving/