Bridge-IT: ICT voor sociale integratie en culturele diversiteit

De afronding van het project, waarin KL partner is.  Een verslag van Nikki en Tamara.


  • Betrokken KL'ers
29 maart 2011

Afgelopen 10 en 11 maart vond de conferentie ‘ICT for social integration and cultural diversity‘ plaats in Barcelona. De conferentie markeerde de afronding van het Europese project Bridge-IT, waar Kennisland als partner in participeert. Samen met elf pioniers en wetenschappers wisselden KL’ers Nikki en Tamara kennis en ervaring uit over ICT en integratie. Een verslag van de conferentie. 

Digitale inclusie
Kennisland is partner in het Europese project Bridge-IT, een thematisch netwerk over wat ICT voor migranten en etnische minderheden in Europa kan betekenen op het gebied van sociale integratie, onderwijs en participatie op de arbeidsmarkt. Het project draagt bij aan de strategische doelstelling van de EU op het gebied van digitale inclusie, geformuleerd binnen de in 2005 gelanceerde ‘Lisbon Agenda’.

Good practices
Een van de doelstellingen van het netwerk is het verzamelen van ‘good practices’. Initiatieven van pioniers die de afgelopen jaren door heel Europa geïnitieerd zijn, maar die tot voor kort nog weinig bekend waren. Het netwerk verzamelde de afgelopen tijd zestig van deze ‘good practices’ die binnenkort gepubliceerd zullen worden. Kennisland bracht onder andere de best practices Lifeboat, Cybersoek, Alane Newsreader en Couscous Global in. Daarnaast volgden op basis van deze cases aanbevelingen voor de uitrol van ICT voor sociale integratie en culturele diversiteit.

Netwerk
De conferentie in Barcelona bracht vertegenwoordigers van Europese good practices, beleidsambtenaren, wetenschappers, ICT-bedrijven en andere stakeholders bij elkaar. Op de eerste dag stonden de workshops over onderwerpen als beleid, toekomstige onderzoekstrends, impactmeting, interculturaliteit en ICT-oplossingen voor integratie op de arbeidsmarkt centraal. Op de tweede dag presenteerden de praktijkvoorbeelden zich en werd er gespeeddate. De conferentie was een synthese van alle nationaal georganiseerde seminars, zoals Kennisland en Digitale Pioniers in 2010 twee ronde tafels over ‘Maatschappelijke media en integratie‘ organiseerden in Nederland.

What’s next?
De conferentie eindigde met een gepassioneerde keynote van Dr. Shakuntala Banaji (London School of Economics and Political Science), ‘Young Migrants, Civic Producers and the Online Sphere: cross-cutting findings from the project CivicWeb’. Een onderzoek naar de participatie van jongeren in de maatschappij en politiek (online). Banaji benadrukte het belang van ‘vertical communication’. Hoewel bottom-up en peer-to-peer initiatieven belangrijk zijn, ligt de echte macht aan de top. Ze waarschuwde tevens voor de verdere homogenisering van groepen, het spreken voor iemand in plaats van in de taal van iemand anders. Tot slot brak ze een lans voor het serieus nemen van on- en offline boosheid en kritisch activisme, net zoals we stemmen serieus moeten nemen.

Conclusie
Tijdens de conferentie was de sfeer los en informeel. Zouden dit zomaar eerste tekenen van een gedeelde Europese identiteit zijn? Hoewel de verschillende partners in het project belang aan verschillende aspecten van ICT en migratie hechten – zo is arbeidsparticipatie in Spanje en Italië een veel groter thema dan in Nederland, en lijken de Nederlandse initiatieven vooral op zoek te zijn naar financiële duurzaamheid van hun eigen initiatieven – bewees het congres dat Europa bezig is dichter naar elkaar te groeien. Het delen van kennis, ervaringen en netwerken, is daarvoor een belangrijke eerste stap. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/bridge-it-ict-voor-sociale-integratie-en-culturele-diversiteit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/bridge-it-ict-voor-sociale-integratie-en-culturele-diversiteit/