Creative Challenge Call: slotsessie met Charles Leadbeater

De algemene opinie was dat veel projecten nieuwe, bruikbare manieren hebben ontwikkeld om de creatieve sector met het bedrijfsleven te verbinden.


  • Betrokken KL'ers
10 oktober 2008

24 september 2008 was de slotsessie van de Creative Challenge Call. Charles Leadbeater, de Britse innovatiedenker, schoof aan om met de projecten de resultaten en lessen te evalueren. En hij reflecteerde met hen op de Call in relatie tot het gedachtegoed uit zijn laatste boek We-Think.

Het werd een leuke bijeenkomst waarin volop werd gediscussieerd. De algemene opinie was dat veel projecten nieuwe, bruikbare manieren hebben ontwikkeld om de creatieve sector met het bedrijfsleven te verbinden. En veel van 39 deelnemende projecten gaan daarmee gewoon door. We kunnen ons dus ook in de toekomst verheugen op o.a. Beamlab, een Creative Company Conference en Connecting Conversations sessies. Op een website zijn alle projecten nog terug te vinden. KL en EVD hebben als uitvoerders van de regeling een eindverslag gemaakt waarin resultaten en lessen zijn terug te lezen. Wat de projecten hebben gecreëerd is een ‘Tussenland’ en ‘Rizomen’. Wie nieuwsgierig is naar wat dat is, downloadt hier het eindverslag (8 MB).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-slotsessie-met-charles-leadbeater/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call-slotsessie-met-charles-leadbeater/