Creative Challenge Call

Eerder meldden we al dat 39 projecten gehonoreerd zijn voor de Creative Challenge Call (CCC) en dat er intakegesprekken met de projectleiders gehouden werden. Inmiddels zijn de intakegesprekken afgerond.


  • Betrokken KL'ers
20 december 2006

Eerder meldden we al dat 39 projecten gehonoreerd zijn voor de Creative Challenge Call (CCC) en dat er intakegesprekken met de projectleiders gehouden werden. Inmiddels zijn de intakegesprekken afgerond.

Op 13 december heeft de eerste CCC-projectleidersbijeenkomst plaatsgevonden. In vijf rondes van acht tafelgesprekken hebben de projectleiders elkaar en elkaars projecten leren kennen. Veel projectleiders hebben door de gesprekken ook nieuwe ideeën opgedaan voor hun eigen project. In de periode tot november 2007 zullen voor de CCC-projecten tientallen workshops, brainstorms, inspiratiesessies, conferenties, etc. georganiseerd worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/creative-challenge-call/