KL ontwikkelt demoportal Lerenaanbod.nl

KL heeft in samenwerking met Kennisnet de portal www.lerenaanbod.nl (pagina is inmiddels offline) ontwikkeld. Het gaat om een demo van een portal die Nederlanders instrumenten biedt voor een leven lang leren. Instrumenten zoals het zoeken naar opleidingen, het verwerven van competenties en diploma’s en inzicht in het beschikbare budget. Frans Nauta heeft de demo tijdens een discussiebijeenkomst over leven lang leren op maandag 21 februari aangeboden aan staatssecretaris Mark Rutte. En de reactie van de staatssecretaris was heel positief: "Dit gaan we doen. Zo'n portal komt er." Een mooie doorbraak voor in leven lang leren!


22 februari 2005

KL heeft in samenwerking met Kennisnet de portal www.lerenaanbod.nl (pagina is inmiddels offline) ontwikkeld. Het gaat om een demo van een portal die Nederlanders instrumenten biedt voor een leven lang leren. Instrumenten zoals het zoeken naar opleidingen, het verwerven van competenties en diploma’s en inzicht in het beschikbare budget. Frans Nauta heeft de demo tijdens een discussiebijeenkomst over leven lang leren op maandag 21 februari aangeboden aan staatssecretaris Mark Rutte. En de reactie van de staatssecretaris was heel positief: "Dit gaan we doen. Zo’n portal komt er." Een mooie doorbraak voor in leven lang leren!

Bouwen aan een lerend land

Om 15:00 uur begon de bijeenkomst ‘Bouwen aan een lerend land’ naar aanleiding van de publicatie ‘Kennis als water’. Doel was om tot een rijtje acties te komen om mee te geven aan de staatssecretaris. Na een inleiding van Mathieu Weggeman (TUe) vond een discussie plaats met o.a. Heleen Terwijn (Weekendschool), Ahmed Aboutaleb (Gemeente Amsterdam) en staatssecretaris Rutte. Onder leiding van Harry Starren kwamen zij met de zaal (zo’n 70 mensen uit de praktijk van het leren: scholen, bedrijven, maatschappelijke initiatieven, leerlingen) tot een mooie lijst van acties. Die kan Rutte meenemen naar het debat over leven lang leren met de Tweede Kamer op 17 maart. Het verslag van de middag staat binnenkort op de site.

Meer over leven lang leren

Met de opkomst van de kenniseconomie, de technologische ontwikkeling en de veranderingen op de arbeidsmarkt wordt leren en de ontwikkeling van menselijk kapitaal steeds belangrijker. Nederland kan op dat gebied beter presteren dan het nu doet. Een van de manieren waarop dit kan is door te blijven investeren in de kennis en vaardigheden van Nederlanders. Door de mensen zelf, de overheid en de werkgevers. ‘Leven lang leren’ staat al jaren op nationale en internationale agenda’s. Toch kwam het onderwerp tot nu toe nergens structureel van de grond. In 2004 heeft KL in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap " Kennis als water; 4 vragen over leven lang leren en wat huiswerk" geschreven. Eind vorig jaar heeft Mark Rutte, de publicatie samen met zijn ‘Actieplan Leven Lang Leren’ gepresenteerd. De LerenAanBod-portal biedt alle Nederlanders instrumenten om hun leerloopbaan in eigen hand te nemen en is één van de aanbevelingen uit het rapport.

Een nieuw kantoor en een nieuwe visie voor KL: KL 2.0

De aansluitende borrel bij de bijeenkomst was tevens de openingsborrel van het nieuwe kantoor van KL. Daar hebben we onze nieuwe missie en programma gepresenteerd. De staatssecretaris heeft het kantoor officieel geopend.

Publicatie Kennis als Water (pdf)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-ontwikkelt-demoportal-lerenaanbodnl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-ontwikkelt-demoportal-lerenaanbodnl/