Dynamische evaluatie van incubatieprogramma voor studenten in Istanbul

Studenten van hogeronderwijsinstellingen in Istanbul duiken in vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Tijdens het imeceLAB-incubatieprogramma volgen ze workshops en ontwikkelen ze innovaties. Kennisland is gevraagd om de evaluatie van het programma te begeleiden.


header_img
Dynamische evaluatie

Bij het project Amsterdammers, Maak je Stad! maakten we ook gebruik van een online ‘check-in’ als onderdeel van dynamische evaluatie.

Maker: MaakjeStad!

Rechten:

Original

Download
Bij het project Amsterdammers, Maak je Stad! maakten we ook gebruik van een online ‘check-in’ als onderdeel van dynamische evaluatie.
26 maart 2019

Het sociale innovatieplatform imece uit Istanbul organiseert een innovatiechallenge voor studenten rond stedelijke mobiliteit. Tijdens het zogenoemde imeceLAB doorlopen studenten van zeven hogeronderwijsinstellingen uit Istanbul een incubatieprogramma om innovaties op het gebied van mobiliteit te ontwikkelen. imece heeft Kennisland gevraagd ter ondersteuning bij de evaluatie van het programma. Dat doen we door het team te begeleiden bij het toepassen van de door ons ontwikkelde methode ‘dynamische evaluatie’.

De ruim 150 studenten ontvangen workshops en trainingen over onder andere ideevorming, prototypen en pitchen en gaan aan de slag met vragen als ‘Hoe kunnen we actieve mobiliteit, zoals wandelen en fietsen, stimuleren?’ en ‘Hoe kunnen we straten en publieke ruimten op een andere manierDe methode ‘dynamische evaluatie’ is door Kennisland ontwikkeld binnen het EU-programma ‘Emergence by Design’. inrichten?’.

Feed Forward-loops

De methode ‘dynamische evaluatie’ is door Kennisland ontwikkeld binnen het EU-programma ‘Emergence by Design’. De methode is gebaseerd op het idee van ‘Feed Forward-loops’++Feed ForwardTraditioneel gezien worden projecten extern getoetst aan van tevoren geformuleerde doelstellingen. Maar wat de resultaten zullen zijn, kan juist bij innovatieprocessen niet van tevoren worden gedefinieerd. De opbrengsten zitten dan vooral in het proces: er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe contacten en nieuwe relaties die leiden tot nieuwe acties. Lees meer: evaluatieresultaten worden gedurende het project verwerkt en gebruikt om het project verder vorm te geven. De methode geeft continu inzicht in de behoeften van deelnemers, waardoor zij beter ondersteund kunnen worden gedurende een ontwikkelprogramma. Bijvoorbeeld doordat workshops en trainingen aangescherpt en op maat gemaakt kunnen worden op basis van de inzichten.Onze methode geeft continu inzicht in de behoeften van deelnemers, waardoor zij beter ondersteund kunnen worden tijdens het ontwikkelprogramma.

In het najaar start imece met een volgende innovatiechallenge rond een nader te bepalen thema. Kennisland kijkt ernaar uit om ook daarin samen op te trekken. Wil je meer weten over het project of over de door Kennisland ontwikkelde methode ‘dynamische evaluatie’? Neem dan contact op met Nora van der Linden via nl@kl.nl.

Lees hier meer over de dynamische evaluatie van het incubatieprogramma.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/dynamische-evaluatie-van-incubatieprogramma-voor-studenten-in-istanbul/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/dynamische-evaluatie-van-incubatieprogramma-voor-studenten-in-istanbul/