Eindpublicatie 8 jaar Digitale Pioniers

Reflecteren op beweging van sociale innovatie op internet en volgende fase van digitale publieke domein. 


  • Betrokken KL'ers
5 maart 2011

The State of Social Media – Eight years of Digital Pioneers in the Dutch public domain, dat is de titel van de uitgebreide publicatie waarmee we afscheid nemen van 8 jaar Digitale Pioniers. Sinds 2002 heeft het Digitale Pioniers-programma, uitgevoerd door KL en mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het digitale publieke domein in Nederland. 

Het programma ondersteunde 211 pioniersprojecten met financiële steun en coaching. De afgelopen twee decennia heeft het digitale publieke domein zich in Nederland van niche naar mainstream ontwikkeld.

In oktober 2010 organiseerden we de State of Social Media Summit, om te reflecteren op de beweging van sociale innovatie op internet en de volgende fase van het digitale publieke domein. De publicatie die hieruit volgde, geeft inzicht in wat er tot nu toe bereikt is en wat er gedaan moet worden om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan en het digitale publieke domein in de toekomst verder te versterken. Kom naar de presentatie op 8 maart!

Meer informatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eindpublicatie-8-jaar-digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eindpublicatie-8-jaar-digitale-pioniers/