KL aan het werk met Topteam Creatieve Industrie

Martijn Arnoldus is als extern secretaris van het Topteam Creatieve Industrie betrokken bij het opstellen van de visie en agenda.  


  • Betrokken KL'ers
8 maart 2011

Negen economische sectoren krijgen van Minister Verhagen een cruciale rol toegedicht in de Nederlandse economie op de middellange termijn, en de creatieve industrie is er een van. Voor al die negen sectoren is inmiddels een Topteam samengesteld van ondernemers, onderzoekers en topambtenaren. De Topteams krijgen als opdracht om met een visie en agenda te komen voor versterking van hun sector. KL mag ook een bijdrage leveren. 

Martijn Arnoldus is de komende maanden als extern secretaris van het Topteam Creatieve Industrie betrokken bij het opstellen van de visie en agenda. Voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie is Victor van der Chijs (OMA, en sinds kort lid van de Raad van Toezicht van KL). Daarnaast zitten Valerie Frissen (TNO), Yuri van Geest (THNK, TEDx Amsterdam) en Judith van Kranendonk (Ministerie van OCW) in het Topteam.

Het doel is om zo snel mogelijk de knelpunten voor de groei van de creatieve industrie in kaart te brengen, evenals de acties die nodig zijn om die knelpunten weg te werken. Vaart zal er inderdaad in moeten zitten, want de bevindingen moeten voor de zomer worden gepresenteerd. Een creatieve aanpak is dus gewenst. 

Trekkers van de verschillende teams zijn:

1. Creatieve industrie: Victor van der Chijs
2. Logistiek: Leo van Wijk
3. Tuinbouw: Timo Huges
4. Agrofood sector: Cees ’t Hart
5. Life sciences: Roel Fonville
6. Energie: Jeroen van der Veer
7. Water: Koos van Oord
8. Chemie: Rein Willems
9. High Tech sector: Amandus Lundqvist

Download Call for Participation

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-aan-het-werk-met-topteam-creatieve-industrie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-aan-het-werk-met-topteam-creatieve-industrie/