Lancering van een Europees Sociaal Innovatie initiatief

Met dit initiatief staat Sociale Innovatie nu definitief op de Europese agenda! 


  • Betrokken KL'ers
18 maart 2011

Ook de Europese Commissie heeft de term Sociale Innovatie ontdekt. De crisis vraagt om nieuwe manieren om sociale en economische vraagstukken aan te pakken. Afgelopen week ging in Brussel het “European Social Innovation Initiative” van start.

President Barroso die dit nieuwe platform lanceerde, beschreef sociale innovatie als "tapping into the creativity of charities, associations and social entrepreneurs to find new ways of meeting pressing social needs, which are not adequately met by the market or the public sector and are directed towards vulnerable groups in society".

Het voornaamste doel van dit initiatief is om een netwerk te creëren om zo kennis en de actieve actoren op dit terrein te verzamelen. Kennis over nieuwe manieren van financiering, kennis van samenwerkingsmogelijkheden tussen publieke en private partijen en manieren om de dienstverlening van publieke organisaties te verbeteren.

Kennisland, al sinds het begin lid van SIX, was er bij en deelde kennis over sociale innovatie.

Meer informatie 

 

SIE

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/lancering-van-een-europees-sociaal-innovatie-initiatief/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/lancering-van-een-europees-sociaal-innovatie-initiatief/