Er zit waarde rond open content

Hoe werkt open content? Hoe werkt open content voor je – in plaats van tegen je?


  • Betrokken KL'ers
22 december 2008

Een dynamische omgeving vraagt om een dynamische aanpak. Erfgoedprofessionals staan voor de uitdaging hierin concrete keuzes te maken. Hoe ga je met digitale content om wanneer bijna alles, gratis, van het net te plukken is? Wanneer spreek je van open content? Hoe werkt open content? Hoe werkt open content voor je – in plaats van tegen je? Open content is zelf misschien niet zoveel waard, maar een goede dienst er omheen des te meer.

Begin 2009 komen we met onze visie op ‘open content businessmodellen’. Maar we leggen ook een vraag neer: wat kan jij hiermee en hoe kan KL je daarbij helpen? Hou de site en de nieuwsbrief in de gaten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/er-zit-waarde-rond-open-content/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/er-zit-waarde-rond-open-content/