Maatschappelijke uitval voorkomen en bestrijden?

Voortijdig schoolverlaters, multiprobleemgezinnen, langdurig werklozen, probleemjongeren, thuis- en daklozen en eenzame ouderen concentreren zich in bepaalde buurten


3 december 2008

Voortijdig schoolverlaters, multiprobleemgezinnen, langdurig werklozen, probleemjongeren, thuis- en daklozen en eenzame ouderen concentreren zich in bepaalde buurten. Dit levert complexe maatschappelijke vraagstukken op.

Om steden te leren daarop antwoorden te vinden is de ‘Aanval op de Uitval’-methode ontwikkeld. In de bijgaande cursus worden gemeentelijke medewerkers en samenwerkingspartners opgeleid om een deze vraagstukken aan te pakken. Deze cursus wordt aangeboden door Nicis en uitgevoerd door Zenc en KL. Lobke van der Meulen [LINK] is een van de mentoren. In 2009 wordt het traject twee keer aangeboden. Kijk op de website van Nicis Institute voor meer informatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/maatschappelijke-uitval-voorkomen-en-bestrijden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/maatschappelijke-uitval-voorkomen-en-bestrijden/