Hoe kunnen games civic engagement stimuleren?

Euclid en het Sociale Innovatie Park hielden eerste seminar onder vlag van Emergence by Design-onderzoeksprogramma.


  • Betrokken KL'ers
25 juli 2012

Het Euclid Netwerk en het Sociale Innovatie Park hielden van 12 tot 13 juli 2012 in Bilbao (Spanje) hun eerste seminar onder de vlag van het Emergence by Design-onderzoeksprogramma (MD). Kennisland is onderdeel van dit Europese consortium. Tijdens het seminar werd vanuit verschillende hoeken gekeken naar de vraag: hoe kunnen we met behulp van ICT – games – onze samenleving sturen naar duurzaamheid en duurzame innovatie? De deelnemers hadden een diverse achtergrond en kwamen uit alle windstreken. KL’er Kimon Moerbeek organiseerde een open space-sessie waarin creatieve game-ideeën voor sociale uitdagingen werden gepitcht. De ontwikkelde prototypes zullen in de toekomst verder worden uitgewerkt en getest in het MD-onderzoeksprogramma. 

Waarom games?

Sinds de Egyptenaren is gaming een manier om mensen te betrekken en uit te dagen om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen die uiteenlopen van zeer praktisch, tot complex en maatschappelijk. Vandaag de dag spenderen miljoenen mensen ontelbare uren aan het spelen van (online-)games. Ze gebruiken hun energie en tijd om ingewikkelde vraagstukken op te lossen, en gaan daarbij de imaginaire strijd aan met anderen om een niveau hoger te komen. Ze winnen hiermee punten, prestige en zelfs geld. De meeste games zijn echter egocentrisch van aard: ze bevorderen een cultuur van individuele consumptie in een wereld met oneindige middelen, zonder een duurzame toekomstvisie. Zou het niet mooi zijn als we een manier konden vinden om deze enorme hoeveelheid aan energie en tijd in te zetten door gamers in gamevorm duurzaamheidsvraagstukken te laten aanpakken en oplossen? Naast dat het wellicht praktische oplossingen kan opleveren, heeft dit idee ook een educatief element. Tegelijkertijd laat je namelijk een zeer grote groep mensen nadenken en meewerken aan een sociale, duurzame samenleving.  

Brainen over gamen in Bilbao

Om juist die vragen te beantwoorden hebben bovenstaande netwerken een aantal deskundigen uitgenodigd uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de gamedesignhoek, en het maatschappelijk middenveld. Samen gingen zij actief op zoek naar manieren om online games te gebruiken voor een duurzame samenleving. Het seminar introduceerde verschillende (nieuwe) concepten, maar het was vooral een 'hands-on' seminar. De deelnemers werden uitgenodigd om hun uitdagingen te noemen en er werd hen gevraagd om een spel te ontwikkelen – een gamification process – dat de problemen meteen aanpakt. De volgende 9 verschillende onderwerpen werden besproken:

  • Hoe kunnen games worden gebruikt om lokaal, cultureel erfgoed te ondersteunen?
  • Hoe kun je games gebruiken om jongeren hun eigen vaardigheden te laten beoordelen?
  • Ervaringen uitwisselen voor studenten
  • Het ontwikkelen van een 'crazy tractor race’ om kinderen enthousiast te krijgen over lokaal geproduceerd voedsel
  • Hoe kunnen games gebruikt worden om jongeren meer te betrekken bij het schrijven en ontwerpen van onderzoeksvoorstellen?
  • Welke games kunnen ontwikkeld worden die helpen bij duurzame beleidsvorming?
  • Hoe kunnen games helpen bij intergenerationele communicatie?
  • Welke rol speelt crowdsourcing bij gamification voor sociale verandering?
  • Hoe kunnen games gebruikt worden om mensen meer geïnteresseerd te maken in de Europese politiek?

Er zijn tijdens het seminar, na de eerste brainstorms en prototypen, lerende netwerken opgebouwd rond deze kwesties om de ideeën verder te ontwikkelen.

Vind hier de presentaties die werden gegeven tijdens het seminar:

En andere interessante bronnen over dit onderwerp:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/hoe-kunnen-games-civic-engagement-stimuleren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/hoe-kunnen-games-civic-engagement-stimuleren/