Wicked Series: Introductions to the Wicked World

Kennisland en Hivos organiseren samen de ‘Wicked Series’. De wicked problems die aan bod komen: de economische crisis, transparantie en privacy in een digitaal tijdperk, en de vergrijzing.


  • Betrokken KL'ers
2 november 2012

Kennisland en Hivos organiseren samen de ‘Wicked Series’. Op drie avonden in november, december en januari gaan we op expeditie, met aan boord een bont, veertigkoppig reisgezelschap. Pioniers uit Griekenland, Nederland en India presenteren nieuwe, creatieve initiatieven die zijn ontwikkeld als reactie op een wicked problem. Uit deze voorbeelden destilleren we gidsende werkprincipes die behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van nieuwe innovatiestrategieën. De werkprincipes worden verwerkt in een innovatiekompas, dat gepresenteerd wordt in een publicatie. 

Bekijk de flyer!

Taaie vraagstukken

Een wicked problem is in essentie een probleem waar geen directe, simpele oplossing voor te vinden is. Wicked problems, hairy problems, thick problems of ‘taaie vraagstukken’ (naar veranderkunde-expert Hans Vermaak) zijn systemische problemen die meerdere, onafhankelijke oorzaken hebben. Ook zijn ze verweven met andere, net zo ingewikkelde problemen en worden ze gekarakteriseerd door hun rommeligheid, reactiviteit en onvoorspelbaarheid. Voorbeelden van wicked problems zijn: de economische crisis, klimaatverandering, vergrijzing, armoede, migratie, drugssmokkel en de uitbraak van epidemieën. 

Panklare, technocratische oplossingen of effectief top-downbeleid bestaan niet voor wicked problems. Maar dit betekent niet dat we en masse bij de pakken neer moeten zitten. Deze taaie vraagstukken vereisen creatieve innovatiestrategieën en nieuwe, sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden. Hoe zien die er precies uit? Dat gaan we ontdekken op deze expeditie! 

De Serie

De wicked problems die in deze serie aan bod komen zijn: de economische crisis, transparantie en privacy in een digitaal tijdperk, en de vergrijzing.

  1. De Grieken! Griekenland wordt vaak afgeschilderd als een slachtoffer van de economische crisis. Maar een crisis biedt ook kansen aan initiatieven die experimenteren met nieuwe vormen van samenleven. Is Griekenland het sociale laboratorium voor nieuwe vormen van maatschappelijk engagement? Wat kunnen we leren van de Grieken?
  2. Transparantie! Hoe inspireren sociale bewegingen die pleiten voor transparantie om verder te kijken dan de traditionele valkuilen? Hoe versterken zij het maatschappelijk middenveld zonder nieuwe vormen van uitsluiting te creëren?
  3. Crowd-sourcing the Elders! Een vergrijzende bevolking wordt slechts omlijst als een duur gezondheidszorgprobleem. Maar deze groep in onze samenleving heeft al vele crisissen doorstaan en bezit over maatschappelijke wijsheid en inzichten. Wat kunnen we leren van de wijze Ouderen?

Het veertigkoppige expeditieteam is van alle leeftijden en achtergronden: sociaal-cultureel ondernemers, designers en kunstenaars, ontwikkelingswerkers, businessanalisten, adviseurs, wetenschappers, voedseldeskundigen en een huisarts-filosoof.

Vreemd stel

Hivos en Kennisland: het lijkt op het eerste gezicht een vreemd duo. Hivos strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie in het ‘Zuiden’. Kennisland werkt aan maatschappelijke vernieuwing in het ‘Noorden’. Hivos is voornamelijk afhankelijk van subsidies, Kennisland opereert onafhankelijk. Hivos is een grote organisatie (250 medewerkers, 600 partnerorganisaties in 26 landen), Kennisland is klein (18 werknemers). Waarom doen wij het dan samen? Omdat we van elkaars inzichten en werkwijzen met betrekking tot maatschappelijke vernieuwingsprocessen kunnen leren. Beide organisaties verbinden pionierende partijen aan elkaar in een energiek collectief van veranderaars om tot duurzame, breed gedragen vernieuwing te komen.  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/wicked-series-introductions-to-the-wicked-world/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/wicked-series-introductions-to-the-wicked-world/