Kafkabrigadier Arre Zuurmond beoogd gemeentelijk Ombudsman

Dr. Arre Zuurmond, wetenschappelijk directeur en mede-oprichter van de Kafkabrigade, zal door het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam worden voorgedragen als de nieuwe Gemeentelijke Ombudsman.


  • Betrokken KL'ers
17 juli 2013

Dr. Arre Zuurmond, wetenschappelijk directeur en mede-oprichter van de Kafkabrigade, zal door het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam worden voorgedragen als de nieuwe Gemeentelijke Ombudsman. Behalve voor de gemeente Amsterdam is de ombudsman werkzaam voor de gemeenten Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland. Hiermee volgt Arre Zuurmond Ulco van de Pol op, die recent de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De Kafkabrigade is ontzettend trots op deze beoogde benoeming van Arre Zuurmond en is verheugd dat hij de missie van de organisatie, bijdragen aan een beter functionerende publieke sector, op een andere plek en met andere middelen zal voortzetten. Kennisland wenst Arre veel succes en geluk in zijn nieuwe rol.

Het bestuur is gestart met een selectieprocedure voor de opvolger(s) van de directeur van de Kafkabrigade. Bestuursleden Chris Sigaloff (Kennisland), Jorrit de Jong (Harvard) en Leo Smits (PBLQ) zullen de directietaken waarnemen totdat de nieuwe directeur aantreedt.
Voor de lopende projecten zal de wisseling van de wacht geen grote consequenties hebben. De Kafkabrigade beschikt over een groot netwerk van senior Brigadiers, die per direct de inhoudelijke taken van Zuurmond kunnen overnemen.

De Kafkabrigade is een not-for-profitorganisatie met als doel het beter laten functioneren van publieke organisaties. Daartoe heeftzij een onderzoeks- en interventiemethode ontwikkeld voor het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie. Ook ontwikkelt de Kafkabrigade trainingen, coaching voor professionals en reflectiesessies met management en directie. De Kafkabrigade is een compacte, innovatieve organisatie met een groot en netwerk Nederland en een groeiend aantal internationale initiatieven.

Voor vragen en meer informatie kun je je richten tot Chris Sigaloff (cs@kl.nl) of Jorrit de Jong (jorrit_dejong@harvard.edu)   

Lees ook het persbericht van de Ombudsman en bekijk dit filmpje over zijn benoeming op AT5.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigadier-arre-zuurmond-benoemd-tot-ombudsman-amsterdam/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kafkabrigadier-arre-zuurmond-benoemd-tot-ombudsman-amsterdam/