Nederland loopt achter op beleid voor sociale innovatie

Op 26 april j.l. organiseerden Hivos en Kennisland bij PBLQ een beleidsontbijt over sociale innovatie en veranderlabs. 


  • Betrokken KL'ers
14 mei 2013

Op 26 april j.l. organiseerden Hivos en Kennisland bij PBLQ een beleidsontbijt over sociale innovatie en veranderlabs. Ambtenaren (EZ, BZK, BUZA) en Kamerleden werden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van internationale trends op het gebied van sociale innovatie. Uit het gesprek kwam naar voren dat andere landen meer dan Nederland investeren in beleid en regelgeving om tot oplossingen te komen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Onder meer Simon Tucker (The Young Foundation, Verenigd Koninkrijk), Sam Laban (SIG Waterloo, Canada), Tayo Akinyemi (AfriLabs, Kenia) en Sarah Schulman (TACSI/InWithFor, Australië) vertelden over het beleid van hun overheden met betrekking tot innovatie. Verder deelden zij hun inzichten over het opzetten en runnen van labs en gaven ze hun visie op trends en mogelijkheden in Nederland. De belangrijkste conclusie uit het rapport:

"Sociale innovatie speelt momenteel geen hoofdrol in het Nederlandse innovatiebeleid. Dat is een gemiste kans, aangezien Nederland met zijn actieve civil society, enkele pionierende organisaties op dit terrein en haar internationale netwerken juist een koploper zou kunnen zijn. Veel kennis en ervaring op het gebied van sociale innovatie, de effecten ervan en de kansen voor Nederland, worden nu onvoldoende gebruikt. Hier moet verandering in komen".

Het beleidsontbijt werd georganiseerd in navolging van het internationale event Lab2. Download het volledige verslag van het beleidsontbijt hier

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nederland-loopt-achter-op-beleid-voor-sociale-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nederland-loopt-achter-op-beleid-voor-sociale-innovatie/