Nieuwe kaders voor Europees digitaal beleid

Ook al hebben we eind 2018 onze werkzaamheden op het gebied van auteursrecht en digitaal erfgoed gestaakt, we blijven uiteraard de strijd voor een beter auteursrechtenbeleid in Europa volgen. Sinds afgelopen zomer heeft KL meegewerkt aan een visiedocument, getiteld 'Vision for a Shared Digital Europe'. Dat is nu af en urgenter dan ooit.


header_img
Shared Digital Europe

Four principles that ensure the balance between private and public interests.

Maker: Shared-digital.eu

Rechten:

Original

Download
Four principles that ensure the balance between private and public interests.
18 april 2019

Ook al hebben we eind 2018 onze werkzaamheden op het gebied van auteursrecht en digitaal erfgoed gestaakt++KL en auteursrechtLees hier wat we de afgelopen tien jaar allemaal hebben gedaan voor een beter auteursrechtenbeleid en toegang tot digitaal erfgoed. , we blijven uiteraard de strijd voor een beter auteursrechtenbeleid in Europa volgen. Inmiddels is de slag om de EU-auteursrechtenrichtlijn beslecht. Bezien vanuit het perspectief van internetgebruikers valt het resultaat tegen omdat de nieuwe regels er vooral op gericht zijn bestaande businessmodellen te ondersteunen.++Artikel 13Zoals te zien is in het beruchte Artikel 13 (inmiddels 17) van de Auteursrechtenrichtlijn. Lees meer Om dit in de toekomst te voorkomen is er behoefte aan nieuwe kaders voor het digitale beleid van de Europese Unie, die het auteursrecht (en andere vraagstukken zoals regulering van platforms en data) niet alleen als een marktvraagstuk benaderen, maar in een bredere maatschappelijk context plaatsen.

Ook al zijn er een paar successen behaald++Enkele successenMet name op het terrein van de regels voor erfgoedinstellingen waar Kennisland voor gestreden heeft. Zie verder, we moeten toch constateren dat de EU Copyright Reform een gemiste kans is gebleken voor een echte modernisering van het Europese auteursrecht. Dit komt onder meer omdat de agenda voor de auteursrechtenhervorming van het begin af aan door de lobby voor de rechthebbenden bepaald was en dat organisaties die zich voor meer open auteursrechtelijke regels ingezet hebben vanaf de start vanuit de verdediging moesten opereren.++Rechthebbenden vs eindgebruikersLees Paul Kellers opiniestuk ‘EU copyright consultation: Rights Holders are from Mars, Users are from Venus’ dat hierover gaat.  

Sinds afgelopen zomer heeft Kennisland daarom samen met Centrum Cyfrowe, het Commons Network en publicspace.online aan een Vision for a Shared Digital Europe gewerkt. Het afgelopen week gelanceerde visiedocument (pdf)  is de uitkomst van een onderzoeksprojectWe moeten constateren dat de EU Copyright Reform een gemiste kans is gebleken voor een echte modernisering van het Europese auteursrecht. waarin Kennisland sinds afgelopen zomer tot januari van dit jaar heeft samengewerkt met Centrum Cyfrowe en het Commons Network. Het doel van dit project was het lanceren van nieuwe kaders voor Europees digitaal beleid.

De vorige week gepresenteerde visie neemt afscheid van de vooral op marktmechanismen gerichte benadering van de Digital Single Market. De visie pleit voor een veelomvattender kader voor een Europees digitaal beleid gericht op een rechtvaardige en democratische digitale omgeving, waar fundamentele vrijheden en rechten worden beschermd, waar sterke openbare instellingen in het algemeen belang functioneren en waar mensen inspraak hebben in de manier waarop hun digitale omgeving werkt.

In de woorden van de schrijvers van het visiedocument:

Digitalisation has led much of our interaction, communication and economic activity to take place through data or over online intermediaries. What kind of space should this digital sphere be? We believe that seeing this space as a market place only does not do it justice. This space is in effect our society – a society that is experiencing a digital transformation. Therefore we cannot accept the digital sphere as a place where only market dynamics rule. Society is more than an interaction between market players, and people are more than entrepreneurs or consumers.Society is more than an interaction between market players, and people are more than entrepreneurs or consumers.

As supporters of the European project, we believe that Europe needs to establish its own rules for the digital space, which embody our values: strong public institutions, democratic governance, sovereignty of communities and people, diversity of European cultures, equality and justice. A space that is common to all of us, but at the same time diverse and decentralised.

Over the past five months we have worked with a broad group stakeholders on developing a frame that can replace the existing Digital Single Market frame that dominates discussions about digital policy making in the EU. We propose a new, society-centric vision that is intended to guide policymakers and civil society organisations involved with digital policymaking in the direction of a more equitable and democratic digital environment, where basic liberties and rights are protected, where strong public institutions function in the public interest, and where people have a say in how their digital environment functions – a Shared Digital Europe.

The Shared Digital Europe must be based on four principles that aim to ensure that the balance between private and public interests is safeguarded.The Shared Digital Europe must ensure that the balance between private and public interests is safeguarded. We believe that a Shared Digital Europe must enable self-determination, cultivate the commons, decentralise infrastructure and empower public institutions.

Combine these four elements with a truly European set of values and a new strategy presents itself. A strategy that policy makers and civil society actors can use to counter the current lack of democratic oversight in the digital space, the deteriorating online debate, the monopolisation of the digital sphere, the enclosure of knowledge and the means of knowledge production and the increasing violation of human rights in the digital space.

Most importantly our Vision for a Shared Digital Europe provides policy makers with an opportunity to work towards a truly European idea about how society should function in the digital age.

Heb je interesse om bij te dragen aan het realiseren van deze visie, of wil je in contact komen met de initiatiefnemers? Stuur dan een e-mail naar hello@shared-digital.eu.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kaders-voor-europees-digitaal-beleid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-kaders-voor-europees-digitaal-beleid/