Schoolleiders, meld je aan voor Vernieuwend leiderschap PO!

Ben jij een schoolleider die binnen één schooljaar verder wil groeien als schoolleider van een innovatieve lerende gemeenschap van professionals? Wil je een concrete vernieuwing van de school met het team in gang zetten en dit leerproces aangaan binnen een (groeiend) netwerk van collega-schoolleiders?


3 mei 2016

Ben jij een schoolleider die binnen één schooljaar verder wil groeien als schoolleider van een innovatieve lerende gemeenschap van professionals? Wil je een concrete vernieuwing van de school met het team in gang zetten en dit leerproces aangaan binnen een (groeiend) netwerk van collega-schoolleiders? Neem dan deel aan het programma Vernieuwend leiderschap PO van september tot juni 2016. Na een succesvolle pilot++Publicatie met lessen van en voor schoolleidersIn 2014 is Kennisland samen met het CAOP en in opdracht van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (APPO) een pilot gestart van het schoolleidersprogramma ‘Vernieuwend leiderschap PO’. Over deze pilot is een publicatie verschenen. Download de publicatie met lessen van en voor schoolleiders. zal de CNV Academie dit programma met ingang van schooljaar 2016-2017 aanbieden. Kennisland heeft het concept ontwikkeld in samenwerking met CAOP en blijft betrokken bij de uitvoering en de doorontwikkeling van het programma.  

Een belangrijke les++LesLees ook het interview hierover met Kimon Moerbeek dat begin 2015 verscheen in van12tot18. uit de innovatieprogramma’s in het onderwijs waar Kennisland de afgelopen jaren aan gewerkt heeft, is dat schoolleiders van grote invloed zijn op vernieuwing in schoolorganisaties. Leidinggeven aan vernieuwing is een ontdekkingstocht die niet planmatig verloopt. Gelukkig sta je er niet alleen voor. De uitdaging is om in samenwerking met je team de veranderingen vorm te geven en uit te voeren. In het programma Vernieuwend leiderschap PO gaan schoolleiders in het primair onderwijs samen op zoek naar wat vernieuwend leiderschap concreet voor hen, hun team en de school inhoudt.

Als deelnemende schoolleider breng je een concreet vernieuwingsvraagstuk mee vanuit je eigen praktijk. Samen met de andere deelnemers en je personal coach ga je op ‘expeditie’. Vier keer in het jaar komt de hele groep samen bij de ‘labs’: leerbijeenkomsten voor inspiratie en reflectie. Je werkt aan de hand van specifieke principes van vernieuwen van binnenuit en volgt als leidraad vier leersporen:

  1. Ik als (vernieuwende) schoolleider;
  2. Wij als (vernieuwende) school;
  3. Wij als (vernieuwende) schoolleiders;
  4. Mijn concrete initiatief tot vernieuwing.

Tussen de labs door wordt uitwisseling gestimuleerd, waardoor je een duurzaam netwerk opbouwt van vernieuwende collega-schoolleiders. In de slotbijeenkomst delen alle schoolleiders hun ervaringen met een breder publiek in ‘TED-stijl’ op het podium.

Interesse?

Meld je aan op via website van CNV Connectief Academie (klik daar vervolgens op ‘Vernieuwend Leiderschap’).

Meer informatie?
Bezoek de projectpagina en de website van CNV. Of neem contact op met CNV Connectief Academie (030-7511785), Kennisland (Kimon Moerbeek: km@kl.nl / 020-575 6720) of CAOP (Martine Maes: m.maes@caop.nl / 06-10074170).

Vernieuwend Leiderschap in PO wordt aangeboden door CNV Connectief Academie, in samenwerking met Kennisland en CAOP.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/schoolleiders-meld-aan-vernieuwend-leiderschap-po/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/schoolleiders-meld-aan-vernieuwend-leiderschap-po/