‘Wij: publieke veranderaars’ gelanceerd

Onderteken het mission statement en draag bij aan een slimmere overheid.


  • Betrokken KL'ers
8 juli 2013

Slimmernetwerk bundelt zijn krachten met andere vernieuwers in de publieke sector.

De samenleving verandert fundamenteel; er is een andere rol, inrichting en werking van het openbaar bestuur nodig. Hoe ‘Wij, publieke veranderaars’ daaraan bijdragen lees je in het mission statement.

Kun jij je vinden in deze missie? Onderteken dan het statement en meld je direct aan voor één van de initiatieven. Een overheid in transformatie komt alleen van de grond door publieke veranderaars!

www.publiekeveranderaars.nl 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/wij-publieke-veranderaars-gelanceerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/wij-publieke-veranderaars-gelanceerd/