Creatieve schokken uit het Verenigd Koninkrijk

  6 januari 2010

  Hoe krijgen de Britten het toch gedaan? Elke keer als aan de andere kant van de Noordzee een rapport verschijnt over creatieve industrie, dan heerst in Nederland een lichte paniekstemming. Zij zijn veel verder dan wij. Zij hebben veel beter door waar het om gaat. Dat is het gevoel dat de Britten ons geven.

  Nu ook weer heeft de Britse regering de ogen van de internationale media op zich weten te richten met het afgelopen week verschenen beleidsdocument Creative Britain: New talents for the new economy. Het tachtig pagina’s tellende boekwerk bevat zesentwintig streefdoelen waar de Britse regering zich de komende jaren voor wil inzetten. De onderliggende visie is een Groot-Brittannië waar over tien jaar de lokale economieën van de grootste steden gedreven worden door creativiteit. Daarmee moet Groot-Brittannië een mondiale koppositie op- en uitbouwen als creatieve economie.

  Aan zelfvertrouwen geen gebrek. Wat het document helemaal een robuust uiterlijk geeft, zijn drie pagina’s met pasfoto’s en handtekeningen van zeven bewindslieden die eindverantwoordelijkheid dragen voor de beleidsvoornemens. Daarbij steekt de uit 2005 daterende Nederlandse beleidsbrief Ons creatieve vermogen met drie handtekeningen schril af. De Britten weten te imponeren met retoriek, ambitie en – in elk geval de indruk van – integrale aanpak. Daar kan Nederland nog wat van leren. Maar hoe zit het met de inhoud van Creative Britain?

  De Britse regering reserveert de komende vijf jaar in totaal zo’n 70 miljoen pond (meer dan 90 miljoen euro) voor de activiteiten die binnen Creative Britain vallen. Dat geld gaat naar acht ambities: creatief onderwijs voor alle kinderen, talent omzetten in banen, ondersteuning van onderzoek en innovatie, helpen van creatieve bedrijven om te groeien en financiering aan te boren, koesteren en beschermen van intellectueel eigendom, ondersteunen van creatieve clusters, Groot-Brittannië promoten als ‘world’s creative hub’ en ten slotte, de beleidsstrategie up-to-date houden. Concreet gaat het om activiteiten als 5.000 praktijkopleidingsplaatsen in de creatieve industrie, 10 miljoen pond voor samenwerkingsprojecten rond R&D in de creatieve industrie, aanpassingen aan de IP-wetgeving, en een jaarlijkse World Creative Business Conference in Londen, door de Britten nu al het Davos voor de creatieve industrie genoemd.

  De thema’s die worden opgepakt verschillen niet hemelsbreed van de thema’s die de Nederlandse regering in Ons creatieve vermogen heeft benoemd. Maar op ten minste twee terreinen lijken de Britten harder te lopen dan Nederland: creatief talent en onderzoek en innovatie in de creatieve industrie.

  Toch kan de veelheid aan mooie woorden en voornemens niet helemaal overtuigen. Wie Creative Britain leest bekruipt het gevoel dat de ambities vele malen groter zijn dan uit de concrete voornemens naar voren komt. Het is aan de Britse regering om te laten zien dat dit pakket aan maatregelen voldoende is om het grote einddoel van ‘world’s creative hub’ voor 2013 te kunnen waarmaken. De regering mag zich in elk geval gesterkt weten door een creatieve economie die op wereldschaal al toonaangevend is. De motor van de creatieve economie draait al.

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/creatieve-schokken-uit-het-verenigd-koninkrijk/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/creatieve-schokken-uit-het-verenigd-koninkrijk/