EC laat Nederland plan emissiehandel aanpassen

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Het Nederlandse allocatieplan voor (handel in) emissierechten in de periode 2008-2012 moet van de Europese Commissie aangespast worden. In het plan staat o.a. beschreven hoeveel emissierechten bedrijven krijgen. Bedrijven krijgen recht om bepaalde hoeveelheden koolstofoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx) uit te stoten.

Wanneer zij meer uit willen stoten, hebben zij de mogelijkheid om rechten in te kopen bij bedrijven met een overschot. In het Verenigd Koninkrijk werkt dit systeem al een tijd goed. Zie www.carbontrust.co.uk. In ons land is het nog niet zo ver.

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat Nederland in het totaal te veel emissierechten uitdeelt. De emissierechten zouden met 5% moeten worden teruggebracht. Bovendien is de Commissie het niet eens met de manier waarop Nederland kleine bedrijven buiten de emissiehandel wil houden.

Minister Wijn (EZ) en staatssecretaris Van Geel (VROM) kunnen zich vinden in het verlagen van het totaal aantal emissierechten, zolang vaststaat dat Nederland niet zwaarder aangepakt wordt dan andere EU-landen. Wel vinden zij het jammer dat kleine bedrijven niet buiten de emissiehandel mogen blijven. Dit omdat het volgens de bewindslieden voor de kleine bedrijven extra administratieve lasten met zich meebrengt, maar nauwelijks winst in het terugdringen van de uitstoot. Misschien is het slim om dit nog eens te onderzoeken om de administratieve lasten en het effect op de totale uitstoot aan te kunnen tonen?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/ec-laat-nederland-plan-emissiehandel-aanpassen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/ec-laat-nederland-plan-emissiehandel-aanpassen/