Uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse – potentiële – werknemers

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Laumann van de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen (Gezondheid en Sociale Zaken) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om werkzoekenden en werknemers in elkaar land te laten leren en werken. Op die manier kunnen werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Bovendien raakt zo de vraag en aanbod in de regio beter op elkaar afgestemd. Dit jaar gaat een pilot van start met 100 (potentiële) werknemers binnen de sectoren bouw en dienstverlening in de Euregio Rijn-Waal.

Deze pilot maakt onderdeel uit van het Nederlands-Duitse programma ‘Euregionale Infrastructuur voor een leven lang leren en werken’. In dit programma wisselen de beide landen kennis en ervaring uit. Het uiteindelijke doel is een grensoverschrijdende infrastructuur. Om dit te bereiken wordt ook gekeken welke knelpunten, zoals erkenning van diploma’s, geslecht moeten worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/uitwisseling-tussen-duitse-en-nederlandse-potentiele-werknemers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/uitwisseling-tussen-duitse-en-nederlandse-potentiele-werknemers/