Mobiele werktent niet bouwvergunningsplichtig

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Wanneer u denkt dat overheden alleen burgers of ondernemers dwars zit met overbodige regels, procedures en bureaucratie, dan heeft u het mis. Zij kunnen ook elkaar daarmee behoorlijk dwars zitten. De gemeente Moerdijk blijkt Rijkswaterstaat in 2005 een dwangsom te hebben opgelegd, omdat zij geen bouwvergunning had aangevraagd voor een mobiele werktent op de Moerdijkbrug.

De rechtbank van Breda heeft onlangs beslist dat een mobiele werktent niet vergunningsplichtig is, tenministe niet in Moerdijk. De gemeente moet nu de dwangsom aan Rijkswaterstaat terugbetalen. Reden die de rechtbank aanvoert, is de Moerdijkse definitie van een bouwwerk: ‘elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren’. Een werktent zou hier niet onder vallen, omdat die verplaatst kan worden.

Bij het lezen van dit bericht vraag ik me af hoe de rechter zou oordelen over het plaatsen van mobiele (pluim)veestallen. Elders in het land zijn boeren er niet in geslaagd om een vergunning te krijgen voor dit soort stallen. Je kunt niet een “plaatsingsvergunning” krijgen voor een heel weiland, dus iedere keer dat de mobiele stal verplaatst wordt, zou een nieuw sloop- en bouwvergunning aangevraagd moeten worden! Voor een mobiele werktent geldt eigenlijk hetzelfde principe. Zijn mobiele stallen nu in Moerdijk wel mogelijk?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/mobiele-werktent-niet-bouwvergunningsplichtig/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/mobiele-werktent-niet-bouwvergunningsplichtig/