EU goed op weg voor Lissabon?

19 september 2011

Auteur: Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Vorige week presenteerden de Lisbon Council ism Allianz een nieuwe versie van de European Growth and Jobs Monitor. Dit gebeurde tijdens de Innovation and Entrepreneurship Day waar ook EU-commisaris McCreevy een van de sprekers was. De monitor heeft goed nieuws. Dit jaar behaalt de EU de hoogste overall score op de Lissabon doelstellingen sinds 2000. De onderzoekers stellen dat de EU er in 2007 beter voorstaat dan ooit op de meeste Lissabon criteria en op deze manier zelfs op weg is om in 2010 de Lissabon-doelstellingen te halen. Dat hadden weinigen nog verwacht. Dan moet wel het ingeslagen groeipad de komende jaren worden vastgehouden.

Dit goede resultaat komt vooral door de productiviteitsgroei die sterk is gestegen en nu zelfs wee keer zo hoog is als de VS. De economische groei haalt in de eerste helft van 2007 mede hierdoor de gestelde 3% en de publieke financien verbeterden zienderogen. Alleen het terugdringen van werkeloosheid loopt achter op de doelstellingen. Bij deze mooie cijfers moet wel worden opgemerkt dat dit volgens ECB-president Trichet – ook in het rapport aangehaald – vooral een tijdelijk effect is die het gevolg is van een opgaande economische cyclus en deze niet veroorzaakt lijkt te worden door structurele verbeteringen. Oftewel, we moeten ons nu niet al te snel rijk rekenen. Dat stelt ook de Europese Commisie in een ander rapport. De gestegen arbeidsproductiviteit wordt daarin geheel verklaard door het goed draaiende Duitse bedrijfsleven. Maar het zou volgens de Lisbon Council het begin van de weg omhoog kunnen zijn.

Hiervoor moet wel worden geinvesteerd. Het rapport bepleit daarom slimmer om te gaan met investeringen in infrastructuur om groei te bevorderen. Zeker in gebieden waar congestie groeit beperkt, zoals de Randstad is. Verder roepen de onderzoekers op investeringen in onderwijs statistisch anders te definieren. Nu wordt het als consumptie gezien. De onderzoekers pleiten ervoor het als investering te beschouwen aangezien onderwijs een sleutel is tot groei en productiviteit. Zo’n nieuwe definitie zou het voor overheden makkelijker maken om in onderwijs te investeren omdat het niet leidt tot een hogere staatsschuld. Wellicht een idee voor Ministers Plasterk en Bos om uit impasse rond de lerarensalarissen te komen?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/eu-goed-op-weg-voor-lissabon/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/eu-goed-op-weg-voor-lissabon/