Nederland zakt naar plek 10 op GCI Index

19 september 2011

Auteur: Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

De Global Competiveness Report van het World Economic Forum zet Nederland dit jaar op de 10e plek. We zijn een plek gezakt ten koste van het Verenigd Koninkrijk. Opvallende stijgers zijn de VS en Duitsland. En voor de liefhebbers: Finland is gezakt naar plaats 6. Een waarschuwing, volgens premier Balkenende. En een bevestiging van een trend die ook al zichtbaar was in de Kenniseconomie Monitor 2006. Want in deze GCI Index gaan we weliswaar iets vooruit, maar andere landen gaan harder.

Goed om even de cijfers in te duiken. De GCI Index kent dit jaar meer landen en meer indicatoren. Er wordt niet alleen vergeleken op basis van enquetes maar tevens op harde data. Wie de cijfers vergelijkt ziet een aantal herkenbare scores voor Nederland. Sterke punten zijn de hoge penetratie van breedband en het mededingingsbeleid. Verder zitten veel scores tussen plaats 10 en 20. Niet slecht, maar echte excellente uitschieters lijken we niet te hebben. Een top vijf positie is dan ook nog ver weg. De meestgenoemde zwakke punten zijn: De arbeidmarktregels en dit lijkt vooral te komen door het momenteel zwaar bediscussieerde ontslagrecht. De bureaucratie blijft een probleem. Ondanks alle ambities van opeenvolgende kabinetten blijven bedrijven veel regeldruk ervaren. Het vastgelopen wegennet geeft Nederland een lagere plek op infrastructuur. De relatief lage deelname aan hoger onderwijs zorgt ervoor dat we slechter scoren op het opleidingsniveau van de bevolking.

De analyse is herkenbaar. Meer en betere studenten, een flexibeler arbeidsmarkt, een efficientere overheid en beter mobiliteit in de Randstad, Maar blijkbaar lukt het maar niet doorbraken op deze thema’s te realiseren. Ook het nieuwe kabinet, zo enthousiast begonnen, lijkt het hier moeilijk mee te hebben. Deze GCI Index drukt iedereen weer eens met de neus op de feiten. We moeten echt meer doen als we mee willen doen met de top.

Overigens valt op dat SER-voorzitter en IP-lid Alexander Rinnooy Kan nu wederom het voortouw neemt voor actie. Hij wil met bedrijven, kennisinstellingen en overheid bespreken hoe er een schep bovenop gedaan kan worden. Enkele weken terug bracht hij ook al een gedegen rapport uit over een van de kernproblemen van de Nederlandse kenniseconomie: de positie van de leraar. Hij lijkt de voortrekker van dit thema te worden en toont zich daarmee een waardig opvolger van Herman Wijfels. Laten we hopen dat het kabinet nu echt wat gaat doen met zijn inzet (en die van zijn voorganger).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/nederland-zakt-naar-plek-10-op-gci-index/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/nederland-zakt-naar-plek-10-op-gci-index/