ICT offshoring goed voor Nederland op lange termijn

4 januari 2010

ICT offshoring (het uitbesteden van ICT-activiteiten naar landen met een gunstiger arbeids- of belastingklimaat) draagt op de lange termijn bij aan de bijdrage van de Nederlandse welvaart. Dit valt te lezen in Emerce, waar het rapport “ICT offshoring zet kenniseconomie in haar hemd” geschreven door branche-organisatie Nederland~ICT wordt besproken.

Nederland moet zich richten op activiteiten waar het zich mee kan onderscheiden. Juist daarom dient de opkomst van een globale kenniseconomie te worden opgevat als een injectie om ‘scherp en competitief’ te blijven, zo vindt de organisatie. “Nu wordt offshoring vaak in de discussie behandeld als een aanval op onze economie. Maar een aanslag op de Nederlandse kenniseconomie wordt ook veel dichter bij huis gepleegd; bijvoorbeeld door het lage aantal instromingen van bètastudenten en door de zwakke aansluiting van kenniscentra met het bedrijfsleven,” betoogt Nederland~ICT.

Auteur: Geert Wissink

Publicatiedatum: 13 september 2004

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/ict-offshoring-goed-voor-nederland-op-lange-termijn/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/ict-offshoring-goed-voor-nederland-op-lange-termijn/