KL bezorgd over megacontract overheid met Microsoft

4 januari 2010

Op 3 december meldde de Automatisering Gids dat de Rijksoverheid van plan is een contract ter waarde van 147 miljoen euro en voor een duur van vijf jaar met Microsoft af te willen sluiten.

Kennisland is een van de organisaties die op initiatief van Bits of Freedom in onderstaande brief haar zorgen uitspreekt over de gevolgen van dit contract op de softwaremarkt en het innovatieklimaat in Nederland. Daarnaast strookt het contract niet met de voorgenomen ambitie van de overheid om in 2006 geheel met open standaarden te werken en actief open source software te gebruiken.

Lees de brief

Auteur: Geert Wissink

Publicatiedatum: 13 december 2004

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kl-bezorgd-over-megacontract-overheid-met-microsoft/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kl-bezorgd-over-megacontract-overheid-met-microsoft/