KL op zoek naar creatieve verdienmodellen

  5 januari 2010

  Hoe verdienen creatieven hun boterham? Dat is kort door de bocht gesteld de hoofdvraag in het onderzoeksproject Creatieve Verdienmodellen. In de periode januari 2007 tot en met oktober 2007 buigt KL zich over de toegevoegde waarde van creativiteit en over de verdienmodellen die schuilgaan achter succesvolle creatieve producten.

  Waarom is de iPod zo’n enorm succes geworden? Speelt design misschien toch ook een rol in het wereldwijde succes van IKEA’s Billy boekenkast? Is er geen slimmere manier van werken voor een creatief dan op basis van uurtje-factuurtje? Het zijn vragen die onze nieuwsgierigheid hebben geprikkeld en ons tot dit onderzoek hebben gebracht. Daarnaast horen we veel te vaak dat de creatieve industrie van andere economische sectoren moet leren hoe je moet ondernemen. In het onderzoek rijden we deze eenrichtingsweg van de andere kant in, regelrecht tegen het verkeer in. Welke slimme manieren van verdienen hebben creatieven bedacht, waar andere sectoren van kunnen leren?

  Creatieve Verdienmodellen bestaat uit een algemeen (internationaal) onderzoeksdeel, en een reeks casestudies naar verdienmodellen achter succesvolle creatieve producten. Voor november 2007 staat een Engelstalige publicatie gepland met de eindresultaten van het onderzoek. Het onderzoeksproject is bedacht door Kennisland en Premsela, stichting voor Nederlandse vormgeving. Het project wordt verder mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. Inhoudelijk wordt het onderzoek op de voet gevolgd door een interdisciplinair samengestelde academische klankbordgroep.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van het onderzoek: Martijn Arnoldus, e-mail: ma@kl.nl.

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kl-op-zoek-naar-creatieve-verdienmodellen/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kl-op-zoek-naar-creatieve-verdienmodellen/