One mobile, one vote toegepast op Amerikaanse presidentsverkiezingen

15 november 2010

Geschreven door Corline van Es

Nederlandse kiezer geeft advies aan Amerika

Het Nieuwe Stemmen heeft een site ingericht waarop alle Nederlanders die beschikken over een mobiele telefoon een stem uitbrengen via de website www.adviesaanamerika.nl.

De site wordt op 5 februari 2008, Super Tuesday 08.00 uur gelanceerd. Paternotte, van stichting het Nieuwe Stemmen zegt dat uit eerdere experimenten is gebleken dat ongebonden kiezers anders oordelen over politieke leiders dan de kleine en niet representatieve groep partijleden. “De Amerikaanse kiezer mag zelf bepalen door wie hij of zij vertegenwoordigd wil worden. In Nederland verdelen partijen de macht liever intern. Wij vinden het raar dat de kiezer daar geen invloed op heeft, terwijl de verschillen binnen de partijen zeker zo groot zijn als die tussen de partijen. Wij vragen de partijen te erkennen dat politiek mensenwerk is en kiezers volwaardige invloed te geven”.

Of de Amerikaanse kiezer wakker ligt van ons wel bedoeld advies uit klompenland, is de vraag…
In ieder geval lijkt de site me een mooie manier om erachter te komen wat Nederlandse enthousiastelingen hem voor president toewenst… en wie weet, smaakt dit experiment naar meer en stemmen wij ooit ook op onze lievelingskandidaat!

www.adviesaanamerika.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/one-mobile-one-vote-toegepast-op-amerikaanse-presidentsverkiezing/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/one-mobile-one-vote-toegepast-op-amerikaanse-presidentsverkiezing/