Ophokplicht of ophokken bij gebrek aan beter?

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

De afgelopen weken kun je de t.v. niet aanzetten of de krant niet open slaan zonder dat het over de ‘1040-urennorm’ of de ‘ophokplicht’ gaat. Tieners sluiten zich op in een vogelkooi in Artis, omdat ze niet opgehokt willen worden. Maar tot nu toe heeft niemand zich nog (openlijk) afgevraagd of die leerlingen eigenlijk wel opgehokt moeten worden….

Leo Prick heeft hierover afgelopen weekend een mooie column in het NRC geschreven. Hij schrijft dat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zo bijzonder weinig zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Zo ook de 1040-urennorm. Want wat zegt het aantal uren dat een school geeft over de kwaliteit van de lesuren? Scholen richten zich zo strikt op dat aantal uren, dat het zelfs ten koste van de kwaliteit van het onderwijs kan gaan. Men gaat ‘productie draaien’.

Het opvallendst is zijn bericht over de ophokplicht. Die bestaat namelijk helemaal niet. Er bestaat geen wet of regel die voorschrijft dat scholen klassen in een lokaal moeten opsluiten om die 1040 uren te halen. Het gaat namelijk niet om de uren dat iemand op school is, maar om LESuren, het aantal uren dat leerlingen les krijgen. Die ophokplicht is niet meer dan een interpretatie van scholen om aan die 1040-lesurennorm te voldoen. Wat ze dus op deze manier niet eens doen!

Over de 1040 urennorm kan misschien nog verder gepraat worden, maar stop alsjeblieft over de ophokplicht die niet bestaat.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/ophokplicht-of-ophokken-bij-gebrek-aan-beter/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/ophokplicht-of-ophokken-bij-gebrek-aan-beter/