Slimmer samenwerken maakt het niet altijd leuker

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Kennisland zet zich onder andere in om de Nederlandse overheid slimmer te maken. Dat kan bijvoorbeeld door slimmer samen te werken met andere overheden. Nu heeft de Nederlandse overheid dat gedaan, maar of iedereen daar even blij mee is, is nog maar de vraag. Vanaf vandaag kunnen geldboetes die Nederlanders maken in andere Europese lidstaten geïnd worden door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Geen ontkomen meer aan dus.

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft in Nederland een wet ingevoerd (naar aanleiding van een besluit van de Raad van de Europese Unie) waarin staat dat strafrechtelijke geldboetes uitgewisseld mogen worden binnen de EU. In het land waar de overtreder woont, kan dan de boete geïnd worden.

Absoluut slim, maar het wordt dus wel oppassen op de Duitse snelwegen voortaan.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/slimmer-samenwerken-maakt-het-niet-altijd-leuker/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/slimmer-samenwerken-maakt-het-niet-altijd-leuker/