Tips en tricks voor samenwerking burger en overheid

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Op de eParticipatie top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen donderdag heeft Kennisland twee workshops gedaan. Eén daarvan ging over de vraag hoe overheid en burgers samen kunnen werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de wijk, met behulp van online instrumenten. Drie boeiende sprekers hebben de (zeer korte) inleiding verzorgd voor deze workshop: Else Rose Kuiper (Brekend Vaatwerk, Web in de Wijk), Frank Smilda (Politie Utrecht, de Digitale Diender en Politieonderzoeken.nl) en Sander Dullaart (Favela Fabric). Sander was een beetje vreemde eend in de bijt, omdat de Favela Fabric geen publieke organisatie is. Maar Sander kon een mooi voorbeeld laten zien van ‘consumer driven innovation’.

Doel van de workshop was vooral om ‘tips en tricks’ te verzamelen voor de overheid, als zij samen met burgers (of liever gezegd de ‘community) willen werken aan het oplossen van problemen. En die zijn in de discussie van de sprekers en de deelnemers (voor de helft ambtenaren, voor de helft praktijkmensen) genoeg naar voren gekomen. De belangrijkste zetten we hieronder op een rijtje:

 • ‘Betaal’ de community door inspiratie;
 • Zorg in de vormgeving al dat mensen zien, dat het zin heeft als ze meedoen. Dat het niet voor niks is (pas de vormgeving ook aan naar aanleiding van suggesties);
 • Speel in op de doelgroep die je wilt bereiken;
 • Geef ook gerust aan dat dingen niet kunnen (maar leg daarbij uit, waarom het niet kan);
 • Spreek mensen niet aan als ‘burgers’ (of MKB’er, of….)
 • Betrek mensen vóórdat je een plan hebt;
 • Neem als overheid deel aan projecten die al bestaan, speel in op bevlogenheid;
 • Weet wat er is, wat je bewoners doen;
 • Ga aan de slag (in plaats van eindeloos praten);
 • Begin klein (ook qua budget), maar denk groot;
 • Zorg voor één partij (of een groep van partijen), die over alle belangen heen kan kijken;
 • Waarderend vernieuwen > waardeer nieuwe projecten;
 • Maak het leuk! (Bijvoorbeeld door het uitschrijven van een wedstrijd);
 • Maak als overheid verwachtingen waar (verwachtingenmanagement).

Een workshop van drie kwartier kan dus al heel wat opbrengen. Mist er iets essentieels aan deze lijst? Mail naar info@kennisland.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/tips-en-tricks-voor-samenwerking-burger-en-overheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/tips-en-tricks-voor-samenwerking-burger-en-overheid/